Nowy numer 3/2021 Archiwum

Mówili o zielonej energii

W Mszczonowie w Hotelu Panorama odbyło się spotkanie dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dwudniowa konferencja odbywająca zorganizowana została pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach międzynarodowego projektu  „GEOCOM” - Geothermal Communities, który skupia 16 partnerów - naukowców, ośrodki badawcze oraz gminy z terenu całej Europy wykorzystujące na swoim terenie źródła geotermalne.

W projekcie tym jako jedyni partnerzy z terenu naszego kraju biorą udział - gmina Mszczonów oraz Polska Akademia Nauk w Krakowie. Pisząc o projekcie „Geocom” należy wspomnieć, iż jego zasadniczym celem jest koordynacja i wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń oraz rozwój nowych technologii w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony został na warsztaty  w gronie naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli samorządów z terenu całego regionu. 

Konferencję otworzyli wspólnie lokalni włodarze – Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa oraz Łukasz Koperski, przewodniczący RM. Z krótkim wystąpieniem pojawił się także Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego.

Następnie  prowadząca spotkanie Jadwiga Barbulant, skarbnik Mszczonowa, przekazała głos ekspertom z PAN, wśród których znaleźli się prof. Beata Kępińska, dr Wiesław Bujakowski oraz dr Leszek Pająk. Wszyscy reprezentowali oni Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią (IGSMiE) PAN w Krakowie.

Tematem wyjściowym do rozważań stały się podstawowe informacje o projekcie „Geocom” oraz zagadnienia dotyczące  inicjowania i realizacji projektów geotermalnych w powiązaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii. W swoich referatach eksperci poruszyli m.in.  charakterystykę, stan i perspektywy wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, zasoby, stan i możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie Mszczonowa i środkowej Polski,  aspekty ekonomiczne stosowania energii geotermalnej w warunkach polskich, a także bardzo interesująco omówili wykorzystanie energii geotermalnej w układach hybrydowych z innymi OZE.

Na uwagę zasługują szczególnie pomysły łączące energię geotermalną z energią pozyskiwaną dzięki ogniwom fotowoltaicznym czy też panelom słonecznym.

Podczas spotkania uczestnicy warsztatów zapoznali się również z rozwojem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce w świetle dokumentów rządowych, który przedstawiła Małgorzata Turalska, przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki.

Zebrani dowiedzieli się także o możliwościach wsparcia finansowego w ramach programu „Jessica”, które przybliżył Włodzimierz Pomierny, ekspert ds. energii odnawialnych  z Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

Poza tym pierwszy dzień konferencji poświęcony został jeszcze na omówienie konkretnych przykładów projektów już funkcjonujących uwzględniających energię geotermalną oraz systemy działające w zintegrowaniu z innymi źródłami OZE. Przedstawiono m.in. jako przykłady - Galantę - miasto pilotowe Projektu GEOCOM  (Leszek Pająk, IGSMiE PAN), Geotermię Mazowiecką (Marek Balcer, prezes), Termy Mszczonów (Michał Szymański, dyrektor OSiR Mszczonów), a także przybliżono uczestnikom warsztatów wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie Islandii (Krzysztof Zawadzki, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Żyrardowie). Omówiony został także przykład austriackiej gminy Mureck (Karolina Smętkiewicz, Uniwersytet Łódzki).

Ostatnim punktem spotkania był panel dyskusyjny, w którym m.in. wzięli udział: Grażyna Szulc-Chlebicka i Krzysztof Suliński, przedstawiciele MJWPU, Magdalena Dąbrzał z WFOŚiGW, Krystyna Lenarczyk, prezes Mazowieckiego Oddziału „Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, a także Robert Błaszczyk, Sławomir Bugalski z firmy EcoExperts.

Drugiego dnia - 21 maja - w konferencji mogli brać udział przedstawiciele lokalnego biznesu, rolnicy, młodzież, a także mieszkańcy z terenu miasta i gminy Mszczonów zainteresowani szeroko rozumianą tematyką odnawialnych źródeł energii.

Tego dnia panele wykładowe odwiedziło łącznie ponad 70 osób, z czego najliczniejszą grupę stanowiła młodzież z lokalnego Zespołu Szkół, która z zainteresowaniem śledziła wykłady ekspertów z PAN, przedstawiciela Mazowieckiej Agencji Energetycznej i prezesa Geotermii Mazowieckiej. Dotyczyły one m.in. zasobów, stanu oraz wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, możliwości integracji OZE z istniejącymi obecnie systemami energetycznymi, odnawialnych źródeł energii na terenie środkowej Polski.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się także wielu ciekawostek technicznych związanych z funkcjonowaniem zakładu Geotermii Mazowieckiej w Mszczonowie, a także mogli zapoznać się z przykładami dobrych praktyk na przykładzie miast biorących udział w projekcie „Geocom” takich jak: Galanta (Słowacja), Montieri (Włochy) czy też Morahalom (Węgry).

Wspaniałym zakończeniem warsztatów okazała się krótka dyskusja końcowa zapoczątkowana przez jednego z gości, który zasygnalizował, iż być może w niedalekiej przyszłości źródłem energii, które zaczniemy wykorzystywać na większą skalę staną się zasoby wodne naszej planety oraz ogniwa wodorowe. Pierwsze takie projekty funkcjonują już z powodzeniem na terenie Stanów Zjednoczonych i w perspektywie wyczerpania się głównych dzisiejszych źródeł energii - ropy naftowej czy też złóż węgla - to właśnie do rozwiązań opartych na ogniwach wodorowych należeć będzie kolejna epoka w dziejach ludzkości.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama