Nowy numer 48/2020 Archiwum

Pierwsze takie w Polsce

W Łodzi otwarto Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości. Będzie wspierać innowacyjne firmy.

WCP powstało w zrewitalizowanych obiektach przy ul. Narutowicza 34. W skład kompleksu wchodzi zabytkowa willa, zbudowana 1905 r. przez przemysłowców Kaisera i Silberberga. Obok mieści się gmach dawnej fabryki, w której obaj przemysłowcy prowadzili mechaniczną tkalnię. Po zmianie właściciela w 1925 r. w tym samym budynku działała drukarnia. Po wojnie mieściły się tu Zakłady Mechaniczne Przemysłu Poligraficznego "Grafmasz", a potem Fabryka Maszyn Introligatorskich "Introma". Prze­bu­do­wa i ad­ap­ta­cja za­byt­ko­wych obiek­tów kosz­to­wała 7,7 mln zł.

Podstawowym zadaniem centrum jest wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności nowo tworzonych firm. Będą one mogły wprowadzić się na maksymalnie 3 lata do jednego z 30 biur inkubatora, korzystać ze sprzętu komputerowego oraz otrzymać wsparcie prawne i finansowe.

To pierwsze centrum w Polsce, które pod jednym dachem skupiać będzie niemal wszystkie najważniejsze instytucje okołobiznesowe działające w regionie. W zabytkowych budynkach swoje siedziby znajdą Łódz­ka Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go i In­ku­ba­to­ra Przed­się­bior­czo­ści, Kla­ster No­wych Tech­no­lo­gii, Bu­si­ness Cen­tre Club, Re­gio­nal­ny Zwią­zek Pra­co­daw­ców Ziemi Łódz­kiej "Le­wia­tan", Łódz­ka Izba Prze­my­sło­wo-Han­dlo­wa, biuro chińskiego miasta Chendgu kooperującego z Łodzią, a także konsulat Mołdawii.

W otwarciu centrum 12 marca uczestniczyli m.in. marszałek województwa Witold Stępień i wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama