Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Mikrodotacje na pomysły

Do końca kwietnia można starać się o pieniądze na wsparcie inicjatyw lokalnych.

Dziś w sali konferencyjnej łowickiego starostwa odbyło się spotkanie informacyjne o zasadach funkcjonowania projektu „Grant na lepszy start”. To druga edycja tego projektu, dzięki któremu można uzyskać do 5 tys. zł dofinansowania na rozwój młodych lokalnych organizacji, a także wsparcie oddolnych inicjatyw grup nieformalnych.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które mają siedzibę w woj. łódzkim i planują prowadzić działalność na terenie jednej lub wielu gmin w województwie. Wniosek o przyznanie dotacji wypełnia się przy pomocy elektronicznego generatora ofert, zamieszczonego na stronie: www.grantnalepszystart.pl.

W razie czego pomocą służą doradcy. Jednym z nich jest Justyna Matusiak ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polcentrum”. Stowarzyszenie jest operatorem projektu na terenie m.in. powiatów łowickiego, skierniewickiego, łęczyckiego i rawskiego. – To jeden z nielicznych programów pomocowych skierowany także do grup niemających osobowości prawnej, np. do kół gospodyń wiejskich. Nie preferuje też wniosków ze względu na ich temat. Tak naprawdę dofinansowanie można uzyskać na wszelkie działania, na które pozwala Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – mówi J. Matusiak.

Ustawa wymienia aż 33 rodzaje działalności, m.in. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych

Na dzisiejszym spotkaniu w starostwie łowickim pojawili się m.in. członkowie Łowickiego Klubu Motorowego No. 16, beneficjenta poprzedniej edycji programu. Dzięki grantowi przeprowadzili w zeszłym roku akcję rozdawania kamizelek odblaskowych dla kierowców jednośladów. Były również osoby, które chciały skorzystać z dotacji pierwszy raz, np. przedstawiciel Rady Osiedla Bratkowice.

W pierwszej edycji mikrodotacje od 1,5 do 5 tys. zł otrzymali m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Lubiankowie na projekt "Bliżej siebie", w którego ramach odbyły się warsztaty kulinarne połączone z kursem dekoracji stołów, Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny "Źródła" w Skierniewicach na program wczesnej profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży czy też zespół muzyczny "Below The Life" z Poddębic na wydanie płyty i organizację koncertu. Z programu korzystały osoby w różnym wieku. Najstarszy beneficjent miał 90 lat.

Program "Grant na lepszy start" stanowi część realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, finansowanego przez budżet państwa. Chodzi w nim o zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy