Nowy numer 39/2023 Archiwum

Papież patronem nowej parafii?

W najbliższą niedzielę 5 lipca w łowickich kościołach zostanie odczytany list bp. Andrzeja F. Dziuby o powstaniu nowej parafii w Łowiczu.

W 2012 r. przeprowadzono konsultacje społeczne wśród mieszkańców osiedla Górki, na terenie którego - na działce przy ul. Łęczyckiej i Miodowej - planowana jest budowa nowego kościoła. Anonimowe ankiety wypełniło 30 proc. uprawnionych. Większość z nich była przeciwna powstaniu nowego kościoła.

Radni zastanawiają się, czy uszanować wolę mieszkańców, czy zastosować się do podjętej w 2007 r. uchwały o przeznaczeniu działki na cele kultu religijnego. Pod koniec maja Rada Miasta próbowała podjąć salomonową decyzję. Zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego wspomnianej działki. Nowa uchwała dopuszcza możliwość zabudowy usługowej. Pozwala na powstanie budynków o funkcji administracyjnej i wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia czy gastronomii, ale nie wyklucza obiektów przeznaczonych na cele kultu religijnego.

Ostatnio ks. Wiesław Wronka, wikariusz generalny diecezji łowickiej, wystosował do Urzędu Miasta pismo, w którym - na mocy ustawy regulującej stosunki pomiędzy państwem polskim a Kościołem - wzywa władze Łowicza do sprzedaży części gruntów, na których stanęłaby nowa świątynia.

Na stronie internetowej diecezji łowickiej pojawiła się treść listu ordynariusza łowickiego w tej sprawie.

Drodzy Kapłani,
Drodzy Bracia i Siostry,


W ostatnim czasie w środowisku łowickim pojawiły się kolejne informacje dotyczące powstania nowej parafii na Osiedlu „Górki” w Łowiczu. W związku z nimi potrzeba przypomnieć fakty związane z tą inicjatywą.

Przede wszystkim zamiar utworzenia parafii jest wyrazem troski Kościoła o dobro duchowe każdego człowieka wierzącego. Kościół chce pomóc wszystkim ludziom, aby mogli łatwiej korzystać z sakramentów i doświadczać wsparcia we wszystkich troskach i problemach.

Jest to także kontynuacja wielkiej posługi Kościoła na przestrzeni całych dziejów naszego miasta. To Kościół sprawił, że tak dynamicznie rozwijało się miasto i stało się siedzibą Prymasów Polski. Rozsławiło to Łowicz i uczyniło go znanym w świecie.

Kierując się tą szlachetną intencją rozpocząłem w marcu 2005 roku staranie o zapewnienie w planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Górki” niezbędnego miejsca nie tylko pod budowę świątyni i plebanii, ale również, jak od razu zaznaczono w prośbie, dla obiektów związanych z działalnością charytatywną, opiekuńczą i edukacyjną skierowaną szczególnie dla dzieci i młodzieży. Tak więc nie jest to tylko budowa samego kościoła, ale również propozycja utworzenia ośrodka, który będzie gromadził ludzi w realizacji ich potrzeb duchowych, społecznych i kulturowych.

Rada Miejska w Łowiczu uchwałą z dnia 25 października 2007 roku uwzględniła w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza przeznaczenie działki przy ul. Łęczyckiej i Miodowej na cele sakralne.

W związku z tą uchwałą Diecezja Łowicka w roku 2011 zwróciła się do Burmistrza Miasta Łowicza z prośbą o nabycie tej działki. W piśmie wyraźnie zaznaczono, że nowa parafia nie planuje realizowania tylko i wyłączenie celów kultowych, ale, jak już zostało wspomniane, będzie organizować pomoc wychowawczą, socjalną i charytatywną. W szczególny sposób ta pomoc będzie skierowana do dzieci i młodzieży. Zaznaczono również, że to sami mieszkańcy mogliby aktywnie uczestniczyć w wyborze sposobów realizacji tych zadań. Jako możliwe inicjatywy wskazano między innymi na świetlicę dziennego pobytu, przedszkole, poradnię pomocy małżeństwom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, stację opiekuńczo-charytatywną.

Przedstawione fakty wyraźnie wskazują, że powstanie nowej parafii będzie służyć dobru mieszkańców. Będą oni mieli łatwiejszy dostęp do posługi duszpasterskiej. Nie można zapominać, i mamy tego wiele przykładów, że parafie zawsze były ośrodkami integrującymi lokalne środowiska i dobrze służyły najbardziej potrzebującym. Diecezja wyraża wielką nadzieję, że stanie się tak również i w tym przypadku, gdy powstanie nowa parafia. Może w tym kontekście warto przypomnieć sobie, jak pięknym darem dla miasta stały się dwie nowe parafie Chrystusa Dobrego Pasterza na Bratkowicach i Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce. Czy wyobrażamy sobie dziś to piękne nasze miasto bez tych świątyń i ich posługi społecznej i kulturowej?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że parafia na osiedlu „Górki” będzie nosić wezwanie św. Jana Pawła II, który odwiedził Łowicz w dniu 14 czerwca 1999 r. To wydarzenie pozostało głęboko w naszej pamięci, a nowa parafia będzie niezatartym śladem obecności naszego Świętego Papieża. Przykład Jana Pawła II troszczącego się o człowieka we wszystkich wymiarach jego człowieczeństwa będzie wezwaniem do realizacji takiej posługi w nowej parafii, obejmującej nie tylko mieszkańców osiedla „Górki”, ale i przyległych wiosek.

Ufamy głęboko, że powstanie tej parafii będzie wypełnieniem słów Świętego Papieża Jana Pawła II, który był na tej naszej łowickiej ziemi. Papież tak bardzo się cieszył, że jest w pobożnym Łowiczu. Przypomniał nam wiarę ojców naszych słowami: „Bądź pozdrowiona ziemio tak hojnie ubogacona tradycją chrześcijańską i wiarą twojego ludu, który pomimo dziejowych burz zawsze niezmiennie trwał przy Chrystusie i Jego Kościele”. Czy te słowa są nam obojętne?

Zapraszam do modlitwy o rozeznanie woli Bożej i spełnienie tego znaku nadziei ku dobru, pokojowi i miłości ludzi.

 

+ Andrzej Franciszek Dziuba

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast