Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Wiktoria nauczycielką świętości

W specjalnie wystosowanym liście biskup Andrzej F. Dziuba zachęca nas do udziału w uroczystościach poświęconych patronce diecezji św. Wiktorii.

Pasterz diecezji, wzorem lat ubiegłych, w wystosowanym do diecezjan liście pasterskim zaprasza wszystkich do udziału w święcie patronalnym. W tym roku ciepłe słowa i zachętę kieruje szczególnie do młodych przygotowujących się do spotkania z papieżem Franciszkiem w Krakowie. List pasterski został odczytany we wszystkich kościołach w niedzielę 25 października. Poniżej jego treść.

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia,

1. Nawrócenie drogą do świętości
Słowa, od których rozpoczął Pan Jezus swoją publiczną działalność w Ewangelii według św. Marka, brzmią: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Wypowiadali je apostołowie, wołając z mocą w początkach głoszenia Ewangelii wszystkim narodom: „Nawróćcie się!” (por. Dz 2, 38; 3, 19). Te same słowa wypowiadał i wypowiada przez wieki historii i dziś, wierny Chrystusowemu posłannictwu przekazanemu apostołom, w swoim nauczaniu Kościół. Szczególnie często słyszeliśmy te słowa w kończącym się roku duszpasterskim przeżywanym właśnie pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15).

Słysząc to wezwanie, przygotowujemy się do Wielkiego Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski. W roku 2016 z wielką mocą dotrze do nas Dobra Nowina, że przez sakrament chrztu świętego staliśmy się naprawdę dziećmi Bożymi. Stało się to w naszym narodzie 1050 lat temu, a w życiu każdego z nas - w dniu przyjęcia sakramentu chrztu. Odnawiając przyrzeczenia chrztu świętego w Wigilię Paschalną, chcemy nie tylko tę prawdę przypomnieć sobie, ale też zobowiązani wypowiedzianymi słowami wypełnić ją. Być dzieckiem Bożym to poznać swoją prawdziwą godność i żyć tak, aby jej nigdy nie utracić i nie zmarnować tego Bożego daru. Dlatego przed Wielkim Jubileuszem słyszymy wezwanie do nawrócenia. Nawrócić się to znaleźć drogę powrotu do Boga, który jest dla każdego człowieka źródłem szczęścia. To zmienić swoje myślenie, a wraz z nim postępowanie. To pracować, a gdy trzeba również walczyć o swoją świętość. Wykorzystajmy ten czas dany nam przez Boga na nasze nawrócenie! Niech ono będzie drogą do świętości, która jest powołaniem każdego ochrzczonego. To wezwanie przypomniał nam papież Franciszek, ogłaszając Rok Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 roku. Wzywa nas: „To jest właśnie czas sposobny na zmianę życia! To jest czas, aby pozwolić dotknąć swego serca” (Franciszek, Bulla Misericordiae vultus).

W tym czasie czeka nas tak wiele wydarzeń, które pomogą nam w nawracaniu się, umacnianiu wiary i budowaniu świętości: wspomniany Jubileusz Chrztu Polski, Rok Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży, do których przygotowywaliśmy się przez niedawno zakończoną peregrynację ich symboli: krzyża i ikony Matki Bożej, pielgrzymka papieża Franciszka do naszej ojczyzny, rozpoczęcie we wrześniu nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji łowickiej. Chciejmy te dary Bożego Miłosierdzia dla nas przyjąć. Zaangażowani w przeżywanie tych historycznych wydarzeń pozwólmy, aby uczyniły nas świętszymi.

2. Męczennicy wzywają nas do nawrócenia i świętości
W wielu kościołach obchodzimy dzisiaj uroczystość rocznicy ich poświęcenia. Dziękujemy za dar widzialnej świątynia ale też patrzymy na naszą wspólnotę stanowiącą Bożą budowlę (por. 1 Kor 3, 9). Od tego, jacy jesteśmy, zależy, jaki jest Kościół. Przez budowanie świętości odnawiamy go, przez grzech zaciemniamy w nim Chrystusowe Oblicze. Mamy tak wiele przykładów tych, którzy przez swoją więź z Chrystusem, przez życie zgodne z wyznawaną wiarą stali się Jego prawdziwymi świadkami w świecie. Często było to świadectwo niezrozumienia, odrzucenia, prześladowania, aż do oddania życia.

To nie tylko daleka historia początków chrześcijaństwa. To również teraźniejszość tysięcy prześladowanych chrześcijan w wielu miejscach świata. Współcześni męczennicy przez swoją postawę wiernego trwania w wierze, którą otrzymali na chrzcie świętym, zadają nam pytanie o naszą świętość, o naszą więź z Chrystusem, o nasze życie. Tego pytania, słuchając o ich prześladowaniach, trudno nie zauważyć, trudno przejść obojętnie. To pytanie powinno nas nurtować, pomagać w prawdziwym spojrzeniu na nasze życie. Powinno pomóc w naszym nawróceniu.

3. Życie św. Wiktorii przykładem wiernego trwania przy Chrystusie
To pytanie co roku zadaje nam również patronka diecezji łowickiej św. Wiktoria. Gdy 11 listopada obchodzimy jej uroczystość, stajemy wobec świadectwa młodej dziewczyny wiernej do końca, wbrew temu, co jej podpowiadano i radzono, do czego wreszcie próbowano ją zmusić. Dzisiaj mamy tak wiele propozycji, jak uczynić nasze życie łatwiejszym i przyjemniejszym. Często ma się to wiązać z wyrzeczeniem się wartości, w które wierzymy. Potrzeba pewnego męczeństwa, aby nie ulec takiemu myśleniu. Dlatego szukamy pomocy w umocnieniu naszej wiary. Czynimy to przez spotkanie z Jezusem Chrystusem w sakramentach, słowie Bożym, modlitwie, ale też w szukaniu przykładów tych, którzy potrafili być Mu wierni aż do końca, również w tym, co trudne. Czy takim świadkiem nie jest dla nas św. Wiktoria? Gdy co roku spotykamy się na modlitwie przy jej relikwiach, gdy podążamy z nią w procesji ulicami Łowicza, to odczuwamy jej szczególną bliskość i pomoc dla tych, którym jest patronką. Warto ponownie spotkać się z nią w Łowiczu 11 listopada. Zobaczyć, że choć żyła tak dawno, jest tak współczesna i bliska nam. Prawdziwy przykład jej świętości, mimo że zmieniły się realia życia, jest wciąż aktualny. Święta Wiktoria jest bliska każdemu, ale szczególnie ludziom młodym. Ludziom, którzy z takim entuzjazmem przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży.

Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Młodość św. Wiktorii jest dla Was wezwaniem, aby zobaczyć, że święte życie jest możliwe, choć wymaga trudu nawrócenia i umocnienia wiary. To, co piękne i szlachetne, kosztuje, ale ten trud wierności prowadzi zawsze do prawdziwego pokoju i szczęścia. Bądźcie więc tego dnia ze swoją patronką blisko, tak, jak chcieliście być blisko Chrystusowego krzyża, który przyszedł do Waszych szkół i parafii. To było przeżycie młodości Kościoła, który zgromadził się przy swoim Mistrzu i Zbawcy i przy Jego Matce. Zapraszam Was serdecznie do Łowicza, niech Waszego pełnego entuzjazmu wyznania wiary nie zabraknie. Stańmy się świadkami nawrócenia, wiary i wielkiego pragnienia świętości.

Jak co roku, zapraszam wszystkich Diecezjan do licznego udziału w uroczystości św. Wiktorii w Łowiczu w środę 11 listopada. Rozpocznie się ona o godz. 10 modlitwą w kościele pw. Świętego Ducha, skąd przejdziemy w procesji z relikwiami naszej patronki na Stary Rynek. Tam będziemy modlić się w intencji miasta Łowicza, naszej ojczyzny i diecezji łowickiej. Najważniejszym wydarzeniem całej uroczystości będzie Msza święta sprawowana w katedrze łowickiej, którą, co warto przypomnieć, odwiedził podczas swojej pielgrzymki w 1999 r. św. Jan Paweł II, nadając jej tytuł bazyliki. Mszy świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi abp Damian Zimoń z Katowic.

Oczekując na spotkanie w uroczystość św. Wiktorii, modlę się, aby nasza patronka prowadziła nas do nawrócenia i umocnienia wiary w Ewangelię, do prawdziwej świętości i z serca wszystkim błogosławię; W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Andrzej Franciszek Dziuba

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy