Wspólnie po prawie 200 latach

W parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej odbyła się pierwsza w historii miasta modlitwa ekumeniczna.

Podczas Mszy św. w parafii gościła wraz z wiernymi diakon Halina Radacz z parafii ewangelicko-augsburskiej. Wspólna ekumeniczna modlitwa wprowadziła wiernych w Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w Kościele będzie obchodzony od 18 do 25 stycznia.

Rawskie spotkanie było owocem współpracy ks. Bogumiła Karpa, proboszcza, z odpowiedzialną za rawskich ewangelików diakon H. Radacz. – Z panią pastor znamy się od wielu lat. Posługuje ona w większej wspólnocie w Żyrardowie, ale swoją duchową opieką otacza także wspólnotę ewangelicką w Rawie – powiedział na wstępie Eucharystii ks. Karp, który za powód do dziękczynienia uznał fakt, że obie wspólnoty żyją ze sobą w przyjaźni i szacunku.

Eucharystia, w czasie której pierwsze i drugie czytanie przeczytali luteranie, a refleksją nad odczytaną Ewangelią podzieliła się pani diakon, była pierwszym takim wydarzeniem w historii Rawy Mazowieckiej od czasu rozpoczęcia Tygodnia Modlitw.

Przed refleksją nad słowem Bożym diakon H. Radacz, podobnie jak ks. Karp, wyraziła radość ze spotkania i z możliwości wspólnego wielbienia Boga. Wprowadzając w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, przypomniała, że od wielu lat na każdy taki tydzień teksty i modlitwy przygotowują ludzie różnych wyznań z jednego kraju. Na rok 2016 porządki modlitw i teksty biblijne przygotowali chrześcijanie z Łotwy. – O Łotwie wiemy pewnie wszyscy, że jest to jeden z krajów nadbałtyckich, położony niedaleko nas. Ale prawdopodobnie nie wiemy, że jest tam równowaga, gdy idzie o chrześcijan różnych wyznań. Nie wszyscy wiemy, że kraj ten tylko przez krótki czas mógł swobodnie wyznawać Boga. System totalitarny sprawiał, że większość duchownych była aresztowana, zsyłana na Syberię – podkreślała diakon. – Tamtejszym wspólnotom nie wolno było chodzić do kościołów, nie wolno było modlić się. Nie wolno było mieć Pisma Świętego w domu, a mimo to ludzie ci gromadzili się. Szczególnie pod koniec lat 80. i na początku 90. XX w., kiedy powiał wiatr wolności, kiedy zaczęliśmy walczyć o zrzucenie jarzma komunistycznego, na Łotwie miała miejsce "Śpiewająca Rewolucja". I o tym też nie zawsze pamiętamy. Jest taka pieśń łotewska "Boże, błogosław Łotwę", która dzisiaj z powrotem jest hymnem narodowym. Z tą pieśnią podczas rewolucji oni szli na barykady. Z nią demonstrowali. I tak, śpiewem i modlitwą, przezwyciężyli komunizm i totalitaryzm – mówiła diakon H. Radacz.

Wzruszającym momentem podczas Eucharystii były modlitwa "Ojcze nasz", podczas której wszyscy zgromadzeni trzymali się za ręce, i znak pokoju. Na zakończenie Mszy św. wolontariusze ŚDM na ręce pani diakon złożyli kwiaty. Ta w rewanżu przekazała proboszczowi parafii wydanie reprintu Ewangelii św. Mateusza z 1551 roku, która była pierwszym tłumaczeniem na język polski tej ewangelii.

Ksiądz Karp ma nadzieję, że wspólne modlitwy zaowocują współpracą podczas przygotowań obu wspólnot do ŚDM, a szczególnie przed ich lokalnym etapem, w którym ma uczestniczyć ok. 150 Włochów.

Warto dodać, że parafia ewangelicko-augsburska w Rawie Mazowieckiej powstała w 1828 r. i rozwijała się dobrze, licząc nawet ponad 3,5 tys. wiernych. Pomyślny rozwój parafii został przerwany przez II wojnę światową. Zdziesiątkowała ona zbór i spowodowała znaczne straty w majątku parafialnym. Kościół został w roku 1945 zbombardowany. Pracę parafialną utrudniał brak duchownego na miejscu i zakwestionowanie praw parafii do jej majątku, w szczególności plebanii i kościoła. Obecnie stanowi niedużą, ale żywą wspólnotę.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..