E-recepty wkrótce w całej Polsce

Ponad 23 tys. elektronicznych recept wystawiono w czasie pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia, prowadzonego w Siedlcach i w Skierniewicach.

Pierwszą elektroniczną receptę wystawiono 25 maja. Na zakończenie pilotażu nagrodzono lekarzy, którzy wystawili najwięcej e-recept. Pierwsze miejsce zajęła Agata Wawrzyńczak z NZOZ Judyta w Skierniewicach. Wystawiła ona 3968 e-recept. Na drugim i trzecim miejscu znaleźli się lekarze Tomasz Baszun i Mateusz Kraska z Siedlec. Uroczystość odbyła się 12 września w Skierniewicach.

Po zakończeniu pilotażu e-recepty mają być stopniowo wprowadzane w całej Polsce. Od 1 stycznia 2019 r. każda apteka ma już obsługiwać elektroniczną receptę, a od 2020 r. e-recepty będą obowiązkowe w całej Polsce.

To jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów zinformatyzowanej ochrony zdrowia. E-recepta jest przekazywana pacjentowi za pośrednictwem e-maila, SMS lub jako wydruk informacyjny. W Skierniewicach w czasie pilotażu właśnie z tej ostatniej możliwości pacjenci korzystali najczęściej.

Nowa forma wystawiania i realizowania recept przynosi korzyści przede wszystkim pacjentom. Elektronicznej recepty pacjent nie zgubi ani nie zniszczy. Gdy któregoś z przepisanych leków nie znajdzie w jednej aptece, bez problemu wykupi go w innej, bez konieczności sporządzania odpisu przez farmaceutę. Dane niezbędne do wykupienia leku z e-recepty są dostępne przez Internetowe Konto Pacjenta, które każdy może aktywować na portalu pacjent.gov.pl.

Na tym koncie będą dostępne wszystkie wystawione danemu pacjentowi e-recepty, także po ich wykipieniu, dzięki czemu lekarz może lepiej koordynować proces leczenia.

Zniknie też problem nieczytelnych recept. Farmaceuci unikną problemów z ich realizacją, a pacjenci nie będą musieli wracać do lekarzy z prośbą o korektę. E-recepta oszczędzi też wielu wizyt przewlekle chorym, cyklicznie zgłaszającym się do lekarz z prośbą o wypisanie kolejnej recepty na stale przyjmowane leki.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..