Bierzmowanie w Zakładzie Karnym w Łowiczu

W więziennej kaplicy Zakładu Karnego w Łowiczu dwóch skazanych przyjęło sakrament bierzmowania. Za patronów wybrali sobie świętych: Roberta i Jakuba. Uroczystości przewodniczył bp Wojciech Osial.

Mszę św. z biskupem pomocniczym diecezji łowickiej koncelebrował ks. Robert Kwatek, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu. W Eucharystii uczestniczyli także inni osadzeni.

Bierzmowani od kilku miesięcy uczestniczyli w przygotowaniach do przyjęcia sakramentu w ramach katechez prowadzonych przez kapelana tutejszej jednostki, ks. Bogdana Skórę.

- Jeśli się ma więź z Bogiem, a sakrament bierzmowania tę więź zacieśnia, to czyni On w życiu każdego z nas rzeczy wielkie. Każdy ma szansę tego doświadczyć, niezależnie gdzie się jest, nawet będąc tu, w zakładzie karnym. Pan Bóg chce wchodzić w życie każdego z was po to, żeby pokazać inne, lepsze życie. Że dotychczasowe można zmienić, ułożyć inaczej. Tylko trzeba tego chcieć - mówił bp Osial.

Jak twierdzą bierzmowani, był to ich świadomy wybór, a duszpasterska praca kapelana z tutejszej jednostki skłoniła ich do przemyśleń i refleksji, a tym samym do pojednania się z Bogiem.

W uroczystości wzięli udział także inni skazani   W uroczystości wzięli udział także inni skazani
Por. Robert Stępniewski

Osoby pozbawione wolności, pomimo że są niekiedy sprawcami poważnych przestępstw i wymagają pomocy wychowawcy oraz psychologa, zgłaszają także potrzebę pomocy duchowej. Spotkania z osobami duchownymi w zakładzie karnym to szczególny rodzaj kontaktu oparty na rachunku sumienia, żalu za popełnione przestępstwa. To też próba naprawienia popełnionego zła.

Obecnie w Zakładzie Karnym w Łowiczu opiekę duszpasterską i posługi religijne prowadzą trzy Kościoły i związki wyznaniowe.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..