Nowy numer 4/2021 Archiwum

Tum. Rocznica konsekracji świątyni

Pod hasłem „Opus Magnum”(wielkie dzieło) w Archikolegiacie Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego w Tumie uroczyście zainaugurowano obchody jubileuszu 860. rocznicy konsekracji świątyni.

Wydarzenie honorowym patronatem objęli: abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, abp Wojciech Polak, prymas Polski, bp Andrzej F. Dziuba, ordynariusz łowicki oraz Andrzej Duda, prezydent RP.

Pierwszym znakiem rozpoczynającym obchody było uroczyste otwarcie drzwi jubileuszowych w nawie zachodniej podczas Mszy św. pasterski. Po raz pierwszy została odmówiona także ułożona przez ks. Piotra Nowaka modlitwa powstała ze słów wypowiedzianych w tym miejscu przez sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i bp. Andrzeja F. Dziubę.

W Pasterkę otwarto drzwi jubileuszowe.   W Pasterkę otwarto drzwi jubileuszowe.
Sebastian Graczyk
Obchody roku jubileuszowego rozpoczął ks. Piotr Nowak, proboszcz parafii.   Obchody roku jubileuszowego rozpoczął ks. Piotr Nowak, proboszcz parafii.
Sebastian Graczyk

Centralne uroczystości zaplanowano na 22 maja. Przez cały rok w parafii ma się odbyć wiele odsłon jubileuszu. Jeśli pandemia nie pokrzyżuje planów, zrealizowanych zostanie wiele projektów i wydarzeń. W planach są m.in. emisja monety kolekcjonerskiej NBP i znaczka Poczty Polskiej, odsłonięcie kamiennego obelisku z pieczęcią konsekratora, a także koncert Zespołu „Mazowsze”, Europejskie Dni Dziedzictwa, II Festiwal Benedykta Polaka i Jarmark św. Aleksego. Przewidziano ponadto promocje książek. Przez cały rok sprawowane będą jubileuszowe Eucharystie pod przewodnictwem hierarchów kościelnych. – Podczas obchodów chcemy łączyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Chcemy podziękować za to, że wiara ludzka na tych terenach była, że ona trwa i że teraz naszym zadaniem jest ją przekazać nowemu pokoleniu. W murach tej świątyni czuć ducha tych, którzy byli przed nami, którzy przeżywali tu swoje troski, ale i radości. Czuć świętość Boga i ludzi. Chcemy dziękować za dostojeństwo tego domu Bożego. Tutaj można powiedzieć: jestem w miejscu, które jest opatrzone modlitwą i historią, w kolebce polskości. Ta świątynia trwa, a jej dwie wieże są jak ręce wzniesione do nieba w modlitwie „Ojcze nasz” – mówi proboszcz ks. P. Nowak.

Archikolegiata w Tumie zbu­dowana została na fundamentach opactwa NMP, które powstało około 1000 r. i związane jest z działalno­ścią św. Wojciecha. Tumska świąty­nia jest największym kościołem ro­mańskim w Polsce. Jej budowa była wzorowana na katedrze wawelskiej. Uroczystej konsekracji, która miała miejsce 21 maja 1161 r., dokonał abp Janik, który później spoczął w jej podziemiach. Do połowy XVI w. sta­nowiła miejsce zjazdów kościelnych i książęcych. Odbywało się w niej wiele synodów, istotnych dla pań­stwa i Kościoła w Polsce.

Świątynia zachwyca swoim pięknem.   Świątynia zachwyca swoim pięknem.
Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

Świątynia ma charakter obron­ny, toteż wielokrotnie służyła za twierdzę. W XIII i XIV wieku była wielokrotnie oblegana przez Tatarów, Litwinów, Krzyżaków i Szwedów. Najgroźniejszy okazał się najazd Litwinów, podczas które­go spalono kościół razem z ukrytą w nim ludnością. Podczas odbudo­wy zatarł się częściowo jej romań­ski charakter, z kolei po pożarze w 1473 r. wprowadzono elementy gotyckie. 100 lat później przed wejściem głównym dobudowano renesansową kruchtę, która miała zabezpieczyć romański portal, i po­łożono tynki z freskami.

Po zniszczeniach, których doko­nali Szwedzi, z inicjatywy pryma­sa Łubieńskiego w latach 1765–1785 przebudowano kościół, nadając mu styl klasycystyczny. Architekt Efraim Schroeder zaprojektował przebudowę wież, nawy głównej, okien i całego wnętrza.

Przez wiele wieków kościół w Tumie posiadał tytuł kolegiaty. W 1819 r. kapituła łęczycka została zniesiona, a kolegiata stała się ko­ściołem parafialnym. Ostatni pożar kościoła miał miejsce w 1939 r., pod­czas bitwy nad Bzurą. Odbudowę rozpoczęto 8 lat później. Po nowym podziale administracyjnym Kościoła w 1992 r. parafa w Tumie zosta­ła włączona do diecezji łowickiej i otrzymała tytuł archikolegiaty. Erygowano również kapitułę łę­czycką. Do świątyni sprowadzono relikwie św. Wojciecha i św. Jana Pawła II.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama