Wybory do Rady Kapłańskiej

W Kurii Diecezjalnej łowickiej odbyły się wybory do Rady Kapłańskiej. Podczas głosowania wyłoniono 9 nowych członków.

Spotkanie rozpoczęte modlitwą poprowadził bp Wojciech Osial. W spotkaniu uczestniczył także ks. prał. Wiesław Wronka, który wyjaśnił zasady głosowania.

Warto wspomnieć, że do Rady Kapłańskiej wchodzą księża z wyboru, urzędu oraz z nominacji biskupa łowickiego. W sumie rada może liczyć nie więcej niż 18 członków. Połowa z nich pochodzi z wyboru dokonanego przez kapłanów, zgodnie z przepisami statutu. Wybory do rady są dwustopniowe i odbywają się w tajnym głosowaniu. Pierwsza tura odbywa się na terenie dekanatów w diecezji łowickiej podczas zebrania dziekanów. Z każdego dekanatu wybierany jest jeden kapłan - kandydat do rady. Druga tura odbywa się w kurii. Do rady wchodzą kapłani, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Kadencja Rady Kapłańskiej trwa 5 lat. Ustępujący członek rady może być ponownie do niej wybrany lub mianowany nie dłużej niż na dwie kadencje.

Nowymi członkami Rady Kapłańskiej zostali: ks. Henryk Andrzejewski, ks. Robert Awerjanow, ks. Rafał Banasiak, ks. Sylwester Bernat, ks. Zbigniew Kaliński, ks. Dariusz Kuźmiński, ks. Paweł Pietrzak, ks. Roman Sękalski, ks. Mariusz Szmajdziński.

- Zadaniem rady, która obecnie liczy 18 kapłanów, jest wspieranie i służenie radą biskupowi diecezjalnemu w kierowaniu diecezją, a także reprezentowanie kapłanów diecezji łowickiej przed biskupem - wyjaśnia ks. Zbigniew Kielan, rzecznik prasowy diecezji łowickiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..