Nowy numer 39/2023 Archiwum

Czas słuchania

– Rozpoczynając etap diecezjalny synodu, mamy się otworzyć na to, co Duch Święty chce nam powiedzieć. Modlimy się o to, by współbrzmiało to, co jest nasze, i to, co jest Ducha Świętego. Wtedy będą piękne owoce – mówił bp Andrzej F. Dziuba.

Uroczystą Mszą św. z udziałem łowickich biskupów w bazylice katedralnej w Łowiczu rozpoczął się diecezjalny etap XVI Zwyczajnego Posiedzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Wcześniej w Rzymie papież Franciszek rozpoczął synod 9 i 10 października pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu. Komunia, uczestnictwo, misja”. W diecezji łowickiej inauguracja odbyła się w sobotę 16 października. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Dziuba. W liturgii, obok biskupów, uczestniczyli także kapłani, siostry i bracia zakonni oraz świeccy. O oprawę liturgii zadbał chór z Białej Rawskiej.

Nie tylko wymiana opinii

Jak napisał w specjalnym liście zapraszającym na to wydarzenie bp Dziuba, „w założeniu organizatorów Synod nie będzie jedynie wymianą opinii, ale wspólnym wsłuchiwaniem się w głos Ducha Świętego. Będzie czasem modlitwy, celebracji liturgicznych oraz wzajemnego słuchania i poznawania się tych, którzy tworzą Kościół początku trzeciego tysiąclecia. Papież Franciszek chce usłyszeć, co Duch Święty mówi dziś do Kościoła. »Synod słuchający wiernych« – tak opisują synod jego organizatorzy. Watykański Synod będzie korzystał z doświadczeń Kościołów lokalnych. W związku z tym jesteśmy zaproszeni do modlitwy i rozmowy o Kościele w grupach parafialnych, potem refleksja przeniesie się na poziom diecezjalny, aby w październiku 2023 roku w Watykanie podsumować zebrany materiał i wejść w fazę realizacji w Kościele powszechnym” – napisał biskup.

O tym, czym jest synod, o co w nim chodzi, wyjaśnił przed Eucharystią ks. Robert Kwatek, proboszcz parafii katedralnej. Kapłan odmówił także modlitwę „Stoimy przed Tobą, Duchu Święty”, którą odmawiano podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła od setek lat. Jej autorstwo przypisuje się św. Izydorowi z Sewilli. Modlitwa ta zaprasza Ducha Świętego, aby działał w wiernych, by byli oni wspólnotą i ludem łaski. – W naszej katedrze rozpoczynamy pierwszy raz w historii Kościoła powszechnego Synod Rzymski, który na pierwszym etapie będzie odbywał się w kościołach lokalnych, a dokładniej w parafiach. Jest to szczególne i wyjątkowe wydarzenie także dla naszej diecezji. W ten sposób bowiem stanowimy cząstkę Kościoła powszechnego, którego głową widzialną jest Piotr naszych czasów. Chcemy przyzywać Boga w Trójcy Świętej Jedynego, abyśmy byli otwarci na Jego wolę uczynienia z nas narzędzi wielkiego dzieła synodalnego. Ufamy, że tak uroczyste rozpoczęcie Eucharystią, najpiękniejszym darem sakramentalnym, będzie dobrym fundamentem tego wszystkiego, co dostrzegamy jako rodzącą się nadzieję, która jeśli będzie wsparta naszym wysiłkiem i Bożą łaską, wyda swoje owoce – mówił na początku Eucharystii bp Dziuba.

Razem z twórczą odwagą

W homilii, w nawiązaniu do czytań, biskup wiele miejsca poświecił chorym. – Chorzy i cierpiący zawsze pozostaną szczególnym darem dla Kościoła. Będą także darem dla rozpoczynającego się synodu. Oni są niezwykłym skarbem, gwarantem podążania właściwą drogą, są gwarantem owocowania – mówił hierarcha. – Mamy podążać razem, w jednym Kościele, realizując dane nam przez Boga powołanie, ale jednocześnie niosąc odpowiedzialność za Kościół. Dziś często sugeruje się, mówiąc o synodzie, że trzeba słuchać innych. My musimy słuchać Ducha Świętego. Wszyscy bez wyjątku. Głoszonym czasem pragnieniem, że Kościół ma być bardziej ludzki, zapomina się, że jest jeden Kościół, Kościół Boży. Będąc takim, będzie Kościołem w pełni ludzkim, bo będzie dostrzegał cierpienie, życie, rodzinę, odpowiedzialność społeczną, ale będzie także widział miłosierdzie, ufność pokładaną w Jezusie Chrystusie. Idźmy zatem razem, z twórczą odwagą w wielkie dzieło synodu, czując ogromną odpowiedzialność za okazaną nam łaskę, będąc wsłuchani nieustannie w dar Ducha Świętego i będąc także posłuszni temu darowi – mówił bp Dziuba. Na zakończenie liturgii głos zabrał ks. Sławomir Sobierajski, wikariusz biskupi, który podkreślił, że główną metodą zainaugurowanego wydarzenia będzie wzajemne słuchanie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast