Nowy numer 48/2023 Archiwum

Księża na walizkach

Kuria Diecezjalna Łowicka ogłosiła dziś - 17 czerwca - zmiany personalne.

Biskup ordynariusz komentując tegoroczne zmiany podkreślił, że nie ma ich wiele.

– Z większych zmian jest ta, że zmienia się mój sekretarz. Dotychczasowy ks. Andrzej Sylwanowicz, otrzymał nominację na proboszcza parafii w Starej Rawie, a nowym został ks. Rafał Woronowski. Ufam, że podczas posługi sfinalizuje on swój doktorat i w ten sposób będzie przygotowany na przyszłość, gdy będzie już nowy ordynariusz, by służyć diecezji i swoją kompetencją wspierać biskupa i swoich przyjaciół księży – mówił bp Andrzej F. Dziuba.

Nowy sekretarz biskupi wraca do diecezji po studniach licencjackich z prawa kanonicznego. – Nominację odczytuję jako wyzwanie, ale także jako łaskę Bożą, jako jakieś powołanie, jako rodzaj realizacji mojej służby kapłańskiej w diecezji. Tak to odkrywam i przyjmuję. Wierzę, że Pan Bóg stoi za tymi wyborami. Mam nadzieję na dobrą współpracę nie tylko ze strony księży, ale także ludzi, mediów. Mam nadzieję, że ta posługa będzie owocna.  

Zmiana następuje także w katedrze łowickiej. Jej proboszczem będzie dotychczasowy proboszcz parafii Narodzenia NMP w Młodzieszynie ks. Dariusz Kuźmiński, a dotychczasowy ks. Robert Kwatek zostaje proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach.

Poniżej pełna lista zmian.

1. DZIEKANI i WICEDZIEKANI

l. dz.

imię   i   nazwisko

zwolniony / mianowany

dekanat

 1.  

Ks. kan. mgr lic. Robert Kwatek

 

zwolniony z dziekana dekanatu

Łowicz - Katedra

 1.  

Ks. kan. dr Dariusz Kuźmiński

zwolniony z wicedziekana dekanatu

Sochaczew - św. Wawrzyńca

 1.  

Ks. kan. dr Dariusz Kuźmiński

mianowany dziekanem dekanatu

Łowicz - Katedra

 1.  

Ks. kan. Wiesław Wasiński

zwolniony z wicedziekana dekanatu

Rawa Mazowiecka

 

2. PROBOSZCZOWIE i ADMINISTRATORZY

l. dz.

imię   i   nazwisko

zwolniony z urzędu

mianowany

 1.  

Ks. mgr lic. Stanisław Kosiacki

proboszcza parafii Orłów

administratorem parafii Siedlec

 1.  

Ks. mgr Grzegorz Kucharewicz

proboszcza parafii Osmolin

proboszczem parafii Orłów

 1.  

Ks. kan. dr Dariusz Kuźmiński

proboszcza parafii Młodzieszyn

proboszczem parafii Łowicz – Wniebowzięcia NMP

 1.  

Ks. kan. mgr lic. Robert Kwatek

 

proboszcza parafii Łowicz – Wniebowzięcia NMP

proboszczem parafii Skierniewice – Miłosierdzia Bożego

 1.  

Ks. mgr Waldemar Majchrowski

administratora parafii Siedlec

 1.  

Ks. mgr lic. Mariusz Makowski

wikariusza parafii Sochaczew – MBNP

administratorem parafii Osmolin

 1.  

Ks. mgr Krzysztof Osiński

proboszcza parafii Domaniewice

proboszczem parafii Wysokienice

 1.  

Ks. mgr Jan Rawa

proboszcza parafii Skierniewice – Miłosierdzia Bożego

proboszczem parafii Młodzieszyn

 1.  

Ks. dr Andrzej Sylwanowicz

kapelana i  sekretarza Biskupa Łowickiego

administratorem parafii Stara Rawa

 1.  

Ks. prał. Wiesław Wasiński

proboszcza parafii Wysokienice

 1.  

Ks. mgr Wojciech Wawrzyniak

proboszcza parafii Stara Rawa

proboszczem parafii Domaniewice

 

3. WIKARIUSZE

l. dz.

imię   i   nazwisko

zwolniony z urzędu wikariusza parafii

mianowany wikariuszem parafii  

 1.  

Ks. mgr lic. Sylwester Bernat

Rawa Mazowiecka – Niepokalanego Poczęcia NMP

Łęczyca – św. Andrzeja Ap.

 1.  

Ks. mgr Bartłomiej Borowski

Łowicz – Chrystusa Dobrego Pasterza

Domaniewice

 1.  

Ks. mgr Łukasz Cukiert

Żyrardów – MB Pocieszenia

Rawa Mazowiecka – Niepokalanego Poczęcia NMP

 1.  

Ks. mgr Łukasz Gawrzydek

Łowi­cz – Wniebowzięcia NMP

Sochaczew – św. Wawrzyńca

 1.  

Ks. mgr Wojciech Kmak

Skierniewice – Miłosierdzia Bożego

Rawa Mazowiecka – Niepokalanego Poczęcia NMP

 1.  

Ks. mgr Grzegorz Krupa

Sochaczew – św. Wawrzyńca

Łowi­cz – Wniebowzięcia NMP

 1.  

Ks. mgr lic. Mariusz Makowski

Sochaczew – MBNP

 1.  

Ks. mgr Radosław Sawicki

Łowicz – Chrystusa Dobrego Pasterza

Głowno – św. Jakuba

 1.  

Ks. mgr Hubert Piotr Siepert

Nowe Miasto n. Pilicą

 1.  

Ks. mgr Grzegorz Słomiński

Rawa Mazowiecka – Niepokalanego Poczęcia NMP

 1.  

Ks. mgr Tomasz Szcześniak

Międzyborów

Łowicz – Chrystusa Dobrego Pasterza

 1.  

Ks. mgr Krzysztof Tempczyk

Sochaczew – św. Józefa Robotnika

Skierniewice – Miłosierdzia Bożego

 1.  

Ks. mgr Łukasz Warzyński

Mszczonów – św. Jana Chrzciciela

Żyrardów – MB Pocieszenia

 1.  

Ks. mgr Marek Węgrzynowicz

Domaniewice

Mszczonów – św. Jana Chrzciciela

 1.  

Ks. mgr Piotr Paweł Zieliński

Wysokienice

Sochaczew – św. Józefa Robotnika

4. EMERYCI

l. dz.

imię   i   nazwisko

z parafii

zamieszka w

 1.  

Ks. kan. Brunon Dąbrowski

Łowicz – Wniebowzięcia NMP

parafii Skierniewice – Miłosierdzia Bożego

 1.  

Ks. prał. Wiesław Wasiński

zwolniony z urzędu proboszcza parafii Wysokienice

DKS w Sochaczewie

         

 

5. REZYDENCI

l. dz.

imię   i   nazwisko

zwolniony z rezydenta parafii

mianowany rezydentem parafii 

 1.  

Ks. mgr Robert Wolniewski

Żyrardów – MB Pocieszenia

Sanniki

 

6. NEOPREZBITERZY

l. dz.

imię   i   nazwisko

mianowany wikariuszem parafii

 1.  

Ks. mgr Bartłomiej Jaska

Sochaczew – MBNP

 1.  

Ks. mgr Piotr Ornafa

Nowe Miasto n. Pilicą

 1.  

Ks. mgr Krzysztof Żądło

Międzyborów

 

7. INNE ZMIANY

l. dz.

imię   i   nazwisko

zwolniony / mianowany

 1.  

Ks. kan. mgr lic. Robert Kwatek

zwolniony z urzędu penitencjarza diecezjalnego

 1.  

Ks. mgr Hubert Piotr Siepert

skierowany na studia pastoralne na WT UKSW

 1.  

Ks. mgr Grzegorz Słomiński

urlop

 1.  

Ks. dr Andrzej Sylwanowicz

zwolniony z funkcji kapelana - sekretarza Biskupa Łowickiego, ceremoniarza diecezjalnego i diecezjalnego korespondenta KAI

 1.  

Ks. mgr Rafał Piotr Woronowski

mianowany kapelanem - sekretarzem Biskupa Łowickiego, ceremoniarzem diecezjalnym i diecezjalnym korespondentem KAI

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy