Nowy numer 15/2024 Archiwum

"Ignac" patronem

Mszą św. w bazylice katedralnej rozpoczęły się uroczystości związane z 20-leciem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, połączone z nadaniem placówce imienia ks. Stefana Wysockiego.

Eucharystię koncelebrowali ks. Dariusz Kuźmiński, proboszcz parafii katedralnej, ks. Mateusz Adamski, członek łowickiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów, i o. Marek Barczewski, rektor kolegium ojców pijarów Łowiczu. Na progu Eucharystii odczytano list bp. Wojciecha Osiala. O prałacie wiele słów wypowiedział podczas homilii ks. Adamski, przyjaciel ks. Wysockiego. - Pragnę wyrazić wdzięczność, że wydarzenie to rozpoczyna się Mszą św. To właściwe ustawienie hierarchii wartości, takie, jakie przyjął ks. Stefan: Bóg na pierwszym miejscu. Ta Msza św. to dziękczynienie za życie ks. Wysockiego. Na pytanie, kim był, musimy odpowiedzieć: uczniem Chrystusa i kapłanem Wszelkie inne postawy, działania, które podejmował, wypływały z tych dwóch źródeł - mówił kaznodzieja.

"Ignac" patronem   Za życie kapłana dziękowano podczas Eucharystii. Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość "Ignac" patronem   W liturgii uczestniczyli m.in. licealiści ze sztandarem Szarych Szeregów. Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

Dalsze uroczystości odbyły się w sali barokowej łowickiego muzeum. Przybyli na uroczystość na ręce Renaty Frączek, dyrektor PBP, złożyli życzenia i gratulacje. Wysłuchali też informacji o historii biblioteki, a także o jej działalności kulturalno-edukacyjnej oraz promowaniu czytelnictwa. Dziś placówka ma w zbiorach ponad 16 tys. książek, prawie 600 broszur oraz niespełna 400 audiobooków. Zapewnia czytelnikom także dostęp do zasobów cyfrowych.

"Ignac" patronem   Na ręce dyrektor placówki złożono gratulacje i życzenia. Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

Kapłan, rodowity łowiczanin, urodził się 5 marca 1928 roku. Już jako 9-latek związał się z harcerstwem. W 1937 r. wstąpił do 49 Kolejowej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Podczas kampanii wrześniowej został członkiem Pogotowia Harcerskiego. Od marca 1943 r. do stycznia 1945 r. pełnił służbę w Szarych Szeregach hufca "Łoza". Działając w ruchu oporu, przyjął pseudonim "Ignac". Był najmłodszym uczestnikiem "małej akcji pod arsenałem" z 8 marca 1944 r., polegającej na uwolnieniu z więzienia NKWD i UB phm. Zbigniewa Fereta "Cyfry". Ksiądz Wysocki podczas akcji miał 17 lat.

Po maturze wstąpił do WMSD w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 sierpnia 1954 roku. Posługiwał w Sochaczewie, Milanówku oraz kilku warszawskich parafiach. Przez 31 lat był proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej, jednocześnie w latach 1987-2003 piastując funkcję dziekana dekanatu rembertowskiego. W tym czasie był między innymi inicjatorem rozbudowy kościoła w Wesołej oraz powstania Fundacji "Gniazdo Rodzinne". W 1992 r. został mianowany prałatem kapituły kolegiackiej w Radzyminie przez bp. Kazimierza Romaniuka. W 2002 r. został wybrany przewodniczącym Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów, a w 2004 r. - członkiem Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2006 r. został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Łowicza.

Zmarł 7 maja 2017 r. w wieku 89 lat w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym i został pochowany na cmentarzu parafii Opatrzności Bożej w Wesołej. Przez całe życie był gorliwym kapłanem, społecznikiem i darczyńcą.

"Ignac" patronem   Placówka otrzymała imię zasłużonego łowickiego księdza. Jakub Szymczuk /Foto Gość

W uroczystościach nadania imienia wzięli udział rodzina prałata, władze miejskie i powiatowe, kapłani, przedstawiciele Stowarzyszenia Szarych Szeregów, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także dyrektorzy okolicznych bibliotek i placówek, przyjaciele i znajomi księdza. Wydarzenie uświetnił występ uczniów II LO im. M. Kopernika w Łowiczu. Młodzież wykonała m.in. hymn Szarych Szeregów.

- Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu nosi imię ks. Stefana Wysockiego. Pewnie gdyby żył, byłby wzruszony. On tak bardzo cieszył się tym miejscem, któremu przekazał prawie 6 tys. woluminów ze swojego księgozbioru. Zawsze kochał książki, najbardziej Biblię, a potem te historyczne - mówi Grzegorz Wysocki, bratanek księdza.


O jubileuszu i nadaniu imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu piszemy także w 48. numerze papierowego wydania 'Gościa Łowickiego" na 4 grudnia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy