Nowy numer 15/2024 Archiwum

Bp Wojciech Osial o katechezie

"Nie ma zgody na zmniejszenie tygodniowego wymiaru zajęć do jednej godziny, umieszczanie zajęć lekcji religii na pierwszej i ostatniej godzinie, niewliczanie oceny z religii do średniej ocen i nieumieszczanie oceny z religii na świadectwie szkolnym. Podkreślamy bardzo mocno wartość wychowawczą, kulturową i historyczną lekcji religii" - mówił w wywiadzie bp Osial.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, której przewodniczącym jest bp Osial, po posiedzeniu 13 lutego w Warszawie wydała oświadczenie wobec zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej o planowanych zmianach w organizacji lekcji religii w szkołach. KEP wyraziła głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec informacji płynących ze strony MEN. Jak czytamy w wydanym oświadczeniu, obawy są poparte głosem Rady Szkół Katolickich przy Konferencji Episkopatu Polski i dyrektorów wydziałów katechetycznych w diecezjach.

Członkowie Komisji przypomnieli m.in. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Mówi ono o tym, że do redukcji wymiaru godzin może dojść jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych Kościołów i innych związków wyznaniowych (par. 8).

"Komisja Wychowania Katolickiego wyraża nadzieję, że wszelkie zmiany w organizacji lekcji religii odbędą się w porozumieniu pomiędzy stroną rządową a Kościołami i związkami wyznaniowymi. Jakiekolwiek zmiany wymagają dialogu, szerokich konsultacji i czasu" - czytamy w oświadczeniu komisji.

Jej członkowie sprzeciwiają się też m.in. redukcji tygodniowego wymiaru godzin lekcji religii oraz propozycjom zmian w rozporządzeniu dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Są również przeciwni znajdującemu się w nim zapisowi o wyłączeniu oceny z religii/etyki ze średniej ocen. "Jest to działanie niesprawiedliwe. Uczeń powinien być wynagrodzony za swoją pracę, a tą nagrodą i docenieniem wysiłku ucznia jest właśnie ocena, która spełnia także funkcję motywacyjną" - czytamy w oświadczeniu.

Na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski opublikowany został wywiad ks. Leszka Gęsiaka SJ z bp. Osialem. Nawiązując do ostatniego posiedzenia komisji, biskup przyznał, że jego tematem były przede wszystkim lekcje religii. "Rozważaliśmy pojawiające się bardzo niepokojące doniesienia medialne ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, zapowiadające zmianę w organizacji lekcje religii w szkołach" - mówił.

Biskup podkreślił, że nie ma zgody na zmniejszenie tygodniowego wymiaru zajęć do jednej godziny, umieszczanie zajęć lekcji religii na pierwszej i ostatniej godzinie, niewliczanie oceny z religii do średniej ocen i nieumieszczanie oceny z religii na świadectwie szkolnym.

Hierarcha przypomniał także, że poza wymiarem religijnym lekcja religii w szkole ma ogromne znaczenie wychowawcze i mocno wspiera wychowawczą rolę szkoły. "Religia i jej treści stanowią element integralnego wychowania człowieka. Ponadto na lekcji religii kształtowane są postawy moralne, przekazuje się fundamentalne wartości, takie jak miłość bliźniego, ludzka wrażliwość, tolerancja, empatia, współpraca i zgoda" - podkreślił. Dodał, że lekcja religii w szkole ma również wielką wartość kulturową. Pomaga zrozumieć naszą kulturę, która ma korzenie chrześcijańskie. "Treści i tematy w założeniach programowych wchodzą w korelację z językiem polskim, historią, etyką, filozofią, etyką, muzyką, plastyką, wiedzą o kulturze, wychowaniem do życia w rodzinie" - podkreślał bp Osial.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wywiadu:

https://episkopat.pl/bp-osial-lekcje-religii-w-szkole-maja-wartosc-wychowawcza-kulturowa-i-historyczna

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy