Nowa matka i zarząd

W Miasteczku Krwi Chrystusa w Chrustach odbyła się XVI Kapituła Generalna Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa.

Spotkanie rozpoczęło się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego dniem skupienia, które prowadził o. Krzysztof Lewandowski OFMCap. Podczas modlitwy siostry powierzały się Bogu i otwierały serca na działanie Ducha Świętego. Oficjalne otwarcie kapituły odbyło się 8 kwietnia. Siostry gromadziły się na obradach, aby omówić sprawy dotyczące rozwoju stowarzyszenia. 10 kwietnia odbyły się wybory zarządu, którym przewodniczył bp Wojciech Osial, administrator apostolski diecezji łowickiej. Nowy zarząd zgromadzenia tworzą: s. Beata Maria Kamieniecka, przełożona generalna, s. Maksymiliana Nowakowska, wikaria generalna, oraz radne generalne - s. Rafaela Wieczorek, s. Bernadetta Burek, s. Danuta Pracz. Wybrany zarząd będzie posługiwał przez najbliższe 5 lat. Po wyborach wspólnota zwróciła się do osób zaprzyjaźnionych i związanych ze zgromadzeniem o modlitwę o Boże prowadzenie dla sióstr i całego zgromadzenia.

W pierwszych słowach skierowanych do wspólnoty sióstr matka Beata wyraziła pragnienie: - Najważniejsze, żebyśmy we wszystkim były razem.

Celem życia misjonarek jest całkowite poświęcenie się umiłowanemu nade wszystko Bogu. Najmocniejszym wyrazem Jego miłości jest dla sióstr Krew Chrystusa przelana na krzyżu. Tym, co łączy wspólnotę, jest ideał, misja oraz miłość do Kościoła. W swoich domach siostry prowadzą działalność ewangelizacyjną, szczególnie w dziedzinie kształtowania formacji ludzkiej i chrześcijańskiej. Domy wspólnoty otwarte są dla młodzieży i dorosłych, którzy mogą w nich przebywać przez krótszy lub dłuższy czas, aby umocnić swoją wiarę albo przezwyciężyć różne trudności życiowe. Siostry swoją opieką otaczają także rodziny.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..