Ochoczo pracę podejmę

js

|

Gość Łowicki 29/2021

publikacja 19.07.2012 00:00

Uczniowie, którym brakuje na książki, mogą dorobić podczas wakacji za pośrednictwem ochotniczych hufców pracy.

Pomocą w ośrodku szkoleniowym w Łowiczu służy Małgorzata Malczyk Pomocą w ośrodku szkoleniowym w Łowiczu służy Małgorzata Malczyk
Marcin Wójcik

Na początku lipca w Łowiczu przy ul. Podrzecznej został otwarty Punkt Pośrednictwa Pracy, prowadzony przez OHP. Osoby w wieku od 15 do 25 lat będą mogły skorzystać z doradztwa zawodowego, a także zapoznać się z aktualnymi ofertami pracodawców. Ale to nie koniec dobrych wiadomości dla młodych, bo w tym samym czasie zainaugurowano w Łowiczu działalność ośrodka szkoleniowego, również należącego do OHP.

– Ośrodek będzie się specjalizował w szkoleniach zawodowych – mówi Małgorzata Malczyk. – Będziemy obserwować, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy i od tego uzależnimy kierunki kursów. Na przykład już w sierpniu rusza bezpłatne szkolenie na magazyniera, a w listopadzie planujemy kurs operatora wózka widłowego. Mogą się zgłaszać osoby pełnoletnie, nieuczące się i bezrobotne. Kursy współfinansuje Unia Europejska. OHP pomoże także znaleźć pracę dorywczą młodzieży uczącej się. Często jest to rozładowywanie towaru w supermarketach, zbieranie owoców w sadach albo pakowanie towaru w firmach produkcyjnych. Dla młodych taki sposób zarobkowania jest bezpieczny, bo pośredniczy OHP, który sprawdza pracodawcę i nikogo nie wysyła w ślepo. W Łowiczu działa również Młodzieżowe Centrum Kariery, nastawione na pomoc osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym. MCK prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe, pomaga zaplanować karierę, ocenić swoje mocne i słabe strony, proponuje testy, które pomogą ustalić predyspozycje zawodowe. Podczas współpracy pojawia się także temat przedsiębiorczości, a co za tym idzie – fachowe porady związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Młodzieżowe Centra Kariery funkcjonują także w Rawie Mazowieckiej i Kutnie.