Anegdoty o Janie Pawle II

Marcin Kowalik

publikacja 23.10.2012 09:10

W dniu liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie zorganizowano spotkanie z ks. Janem Janikiem.

Dzień papieski w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie Dzień papieski w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie
Aleksander Frankiewicz

W pierwszej części spotkania ks. J. Janik, proboszcz z Kocierzewa, przypomniał swoje dziecięce, młodzieńcze i kapłańskie spotkania z arcybiskupem Karolem Wojtyłą. Wspominał również o późniejszych kontaktach, gdy Wojtyła został wybrany na papieża. Swoją historię przedstawił w sposób anegdotyczny, co chwila rozbawiając słuchaczy. Wzbudziło to wielki aplauz zgromadzonej młodzieży.

 

 

 

 

Ks. Jan Janik opowiada o swoich spotkaniach z Karolem Wojtylą   Ks. Jan Janik opowiada o swoich spotkaniach z Karolem Wojtylą
Aleksander Frankiewicz
Na prośbę księdza, w południe wszyscy odmówili „Anioł Pański". W dalszej części spotkania ks. Janik zwrócił uwagę na najważniejsze wartości nauczania Jana Pawła II: dostrzeganie i godność osoby ludzkiej, poszanowanie świętości, tworzenie oraz dążenie do cywilizacji miłości. Uczniowie oraz nauczyciele w skupieniu wysłuchali tego wciąż aktualnego papieskiego przesłania. Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali „Barkę”.