Święto Służby Więziennej

mk/kpt. Zdzisław Kryściak

publikacja 09.02.2013 12:10

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi odbyły się uroczystości wręczenia odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręcza krzyże zasługi Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręcza krzyże zasługi
kpt. Bartłomiej Turbiarz

Brązowe odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” otrzymali: kpt. Piotr Miazio, por. Grażyna Malinowska, por. Jakub Jarka oraz ppor. Ernest Polit. Awanse dotyczyły dwóch oficerów i sześciu funkcjonariuszy z korpusu podoficerów. Na stopień majora Służby Więziennej awans otrzymali kpt. Magdalena Graczyk i kpt. Witold Zieliński. Awanse na kolejne stopnie otrzymali funkcjonariusze: Jacek Brzeziński i Grzegorz Pacler – na sierżanta sztabowego, Jarosław Gładki i Paweł Salamon – na plutonowego, Katarzyna Piaskowska i Sebastian Laska – na starszego kaprala.

Szczególne wyróżnienie – Brązowy Krzyż Zasługi, przyznany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – otrzymała emerytowana funkcjonariuszka mjr Hanna Wojciechowska, wieloletni kierownik oddziału terapeutycznego dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych w ZK Łowicz.

W uroczystości uczestniczyli: wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, wręczająca w imieniu prezydenta krzyże zasługi, przedstawiciele służb mundurowych, Sądu Apelacyjnego w Łodzi, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Marek Lipiński oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu łódzkiego.

8 lutego, na mocy Ustawy o Służbie Więziennej, od roku 2011 jest obchodzony jako Święto Służby Więziennej. Ma on uzasadnienie historyczne – 8 lutego 1919 r. naczelnik państwa marszałek Józef Piłsudski podpisał w Warszawie dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych (Dziennik praw nr 15, poz. 202) – pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie więziennictwa polskiego po odzyskaniu niepodległości.