Doświadczanie radości

mak

|

Gość Łowicki 23/2013

publikacja 06.06.2013 00:00

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka w niedzielne popołudnie 2 czerwca w kościołach diecezji łowickiej modlono się przed Najświętszy Sakramentem.

 Nabożeństwu w bazylice katedralnej w Łowiczu  przewodniczył bp Andrzej F. Dziuba Nabożeństwu w bazylice katedralnej w Łowiczu przewodniczył bp Andrzej F. Dziuba
Marcin Kowalik

Ojciec święty zachęcał, żeby poświęcony na adorację czas został ofiarowany szczególnie za Kościół na świecie. Zwrócił się do wiernych, żeby pamiętano o tych wszystkich, którzy w różnych miejscach świata doświadczają cierpień związanych z nowymi rodzajami niewolnictwa.

Także o dzieciach i kobietach zmagających się z wielorakimi formami przemocy i o tych wszystkich, którzy są ofiarami sytuacji ekonomicznej, przede wszystkim bezrobotnych, osobach starszych, emigrantach i bezdomnych oraz o więźniach i zepchniętych na margines społeczeństwa. Godzinna adoracja w bazylice katedralnej w Łowiczu – tak, jak w większości świątyń na całym świecie – rozpoczęła się o godz. 17. Przewodniczył jej bp Andrzej F. Dziuba. – Niech te chwile śpiewu, milczenia i słów modlitwy staną się również naszym wzajemnym doświadczaniem bliskości drugiego człowieka, który przybył do katedry, aby spojrzeć na Jezusa Eucharystycznego. Radujmy się z daru, jaki otrzymaliśmy od Pana. Cieszmy się, że możemy spoglądać na Niego – mówił biskup łowicki.