Redaktor wydania

Agnieszka Napiórkowska


|

Gość Łowicki 25/2014

publikacja 19.06.2014 00:00

Piętnaście lat temu po ziemi łowickiej stąpał 
św. Jan Paweł II.


Do dziś pamiętam jego homilię i momenty, w których mocniej ściskałam rękę swojego narzeczonego. Później naszym żywym pomnikiem, wznoszonym przez kilka lat dla Jana Pawła II, była troska o Tomka poznanego w Domu Dziecka. W rocznicę wizyty świętego papieża na placu celebry została odprawiona uroczysta Msza św., którą poprzedziły świadectwa i uwielbienie. O tym, za co dziękowali Księżacy ojcu świętemu, na s. III. Letnie miesiące to czas, w którym wielu młodych ludzi decyduje się na zawarcie sakramentu małżeństwa. Na początku czerwca przed ołtarzem miłość ślubowali Mirka i Jacek Swynarscy ze Skierniewic, którzy przez wiele lat byli białym małżeństwem. O ich nawróceniu, czystej miłości, która otworzyła ich na adopcję, i niezwykłych łaskach od Ducha Świętego na ss. IV–V.