Redaktor wydania

Marcin Kowalik


|

Gość Łowicki 34/2014

publikacja 21.08.2014 00:00

Zwyczaj przyozdabiania klejnotami szczególnie czczonych i słynących łaskami wizerunków Maryi sięga początków XVI w.


Jednym z pierwszych obrazów Matki Bożej, na który założono korony, jest ten znajdujący się na Jasnej Górze. Od stuleci przybywają tam pielgrzymi, żeby oddać cześć Bogurodzicy. Są wśród nich pątnicy z diecezji łowickiej. O XIX Łowickiej Pieszej Pielgrzymce Młodzieżowej piszemy na s. III. Do Suserza też pielgrzymują wierni. Tam również znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Relacja z uroczystości koronacji wizerunku Matki Bożej Suserskiej na ss. IV–V.