Jeszcze małą literą

mm, nap

publikacja 02.09.2014 09:28

Mieszkańcy sołectwa Grabce Józefpolskie uczestniczyli w uroczystym otwarciu terenu rekreacyjnego "brzezinka".

Na terenie rekreacyjnym „brzezinka” nie brakuje atrakcji dla dzieci Na terenie rekreacyjnym „brzezinka” nie brakuje atrakcji dla dzieci
Archiwum UM Mszczonów

Ogrodzone miejsce zabaw dla najmłodszych, a także do spotkań integracyjnych dorosłych mieszkańców sołectwa powstało w Grabcach przy ul. Spacerowej. Malownicze wzniesienie w brzozowym lesie zostało zagospodarowane dzięki zaangażowaniu miejscowych społeczników i przy wsparciu władz gminnych. Większość prac wykonano bez udziału publicznych pieniędzy, a jedynie w ramach prac społecznych i prywatnego sponsoringu. Tam, gdzie nie udało się uniknąć poważniejszych wydatków, posiłkowano się funduszem sołeckim.

Gospodarzem uroczystości był sołtys Wojciech Burchert. Wstęgę, oprócz osób, które najbardziej zasłużyły się przy urządzaniu terenu rekreacyjnego, przecinali także burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, miejscowy radny Andrzej Osial oraz przewodnicząca Komisji Oświaty RM Barbara Gryglewska. W oficjalnym otwarciu uczestniczyli także mieszkańcy. Wszyscy przybyli zostali zaproszeni na przyjęcie zorganizowane w altanie będącej integralną częścią terenu rekreacyjnego.

Sołtys Burchert zapowiedział, że prace nad rozwojem kompleksu wypoczynkowego będą jeszcze kontynuowane. Planowane jest m.in. dokupienie kolejnych urządzeń do placu zabaw dla najmłodszych. W bezpośrednim sąsiedztwie powstaną natomiast boiska do piłki nożnej, plażowej i siatkówki. Boisko futbolowe otoczone zostanie wysoką skarpą, która zimą umożliwi wylewanie na nim lodowiska. Z tafli będzie mogła korzystać lokalna drużyna hokejowa, uczestniczącą już od kilku lat w rozgrywkach ligi amatorskiej.

Burmistrz Kurek, przemawiając do zebranych, zażartował, że „brzezinka” pewnie będzie pisana małą literą tak długo, aż obiekt nie zostanie ukończony zgodnie z zapowiedziami sołtysa.

W otwarciu uczestniczył m.in. Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa   W otwarciu uczestniczył m.in. Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa
Archiwum UM Mszczonów