Wujek w mitrze

Marzena Tomaszewska

publikacja 16.11.2014 11:00

Nieczęsto się zdarza, żeby sakramentu bierzmowania udzielał biskup spoza diecezji.

Bp Roman Marcinkowski udziela bierzmowania w kościele w Pleckiej Dąbrowie Bp Roman Marcinkowski udziela bierzmowania w kościele w Pleckiej Dąbrowie
Marzena Tomaszewska

Tak się stało 15 listopada w Pleckiej Dąbrowie, niedużej parafii diecezji łowickiej położonej między Kutnem a Łowiczem.

Młodym parafianom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej udzielił biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski.

Zrobił to na prośbę ks. Jacka Marciniaka, proboszcza miejscowej parafii pw. Zwiastowania NMP i św. Barbary.

Mają oni wspólnych pradziadków - bliźniaków Filipa i Antoniego. Wskutek pomyłki jeden z nich otrzymał nazwisko Marcinkowski, drugi pozostał Marciniakiem.

W homilii bp Marcinkowski podkreślił, że słowa Jezusa: "Jeśli kto chce pójść za Mną..." nie są czczym frazesem, a każdy z młodych powinien potraktować je indywidualnie.