Redaktor wydania

Agnieszka Napiórkowska

|

Gość Łowicki 50/2014

publikacja 11.12.2014 00:00

Okrągłe rocznice dla samego jubilata, jak i jego bliskich są okazją do refleksji i dziękczynienia za minione lata.

Nie inaczej było w związku z 25. rocznicą sakry biskupiej pierwszego biskupa łowickiego Alojzego Orszulika, który w niedzielę 7 grudnia dziękował Bogu za swoją posługę. Wśród życzeń i gratulacji, jakie otrzymał jubilat, znalazł się szczególny list nadesłany z Watykanu. O błogosławieństwie papieskim, wątpliwościach przed przyjęciem sakry i osobach, które były wzorem dla bp. Alojzego, na s. III. Wielu rodzicom posyłającym dziecko do szkoły przez myśl nie przechodzi, że ten czas można wykorzystać także do własnego rozwoju i podciągnięcia umiejętności wychowawczych. Rodzice z SP „Źródła” w Skierniewicach z takiej okazji skorzystali. Więcej o Szkole dla Rodziców i Wychowawców, emocjach podczas zajęć i zdobytej wiedzy na s. VII.