Biskup za więziennym murem

mk, zk

publikacja 23.12.2014 23:09

Ordynariusz łowicki połamał się opłatkiem z osadzonymi w łowickim Zakładzie Karnym.

Bp Andrzej F. Dziuba dzieli się opłatkiem z osadzonymi w ZK w Łowiczu Bp Andrzej F. Dziuba dzieli się opłatkiem z osadzonymi w ZK w Łowiczu
ppor. Robert Stępniewski

Bp Andrzej F. Dziuba przybył na zaproszenie dyrektora łowickiej jednostki płk. Roberta Rusieckiego i kapelana ks. Bogdana Skóry.

Razem z zastępcą dyrektora ppłk. Sławomirem Witkowskim udał się na spotkanie ze skazanymi w więziennej kaplicy, gdzie kapelan zakładu odczytał fragment z Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu. Wraz z kapłanami skazani zaśpiewali kilka kolęd, a następnie przełamali się opłatkiem. Na korytarzu oddziału mieszkalnego ordynariusz zainteresował się świąteczną gazetką przygotowaną przez skazanych.

Druga część wizyty odbyła się w świetlicy zakładu, gdzie bp Dziuba spotkał się z kierownictwem jednostki. Dyrektor Rusiecki przedstawił kadrę zakładu, a następnie złożył wszystkim życzenia bożonarodzeniowe. Biskup podkreślił rolę, jaką w zmianie na lepsze drugiego człowieka odgrywają funkcjonariusze Służby Więziennej. Złożył im życzenia dalszych sukcesów w trudnej służbie, pobłogosławił i połamał się opłatkiem z pracownikami jednostki. Życzenia złożyli sobie także wszyscy obecni na uroczystości.