Redaktor wydania

Marcin Kowalik

|

Gość Łowicki 05/2015

publikacja 29.01.2015 00:00

Już nie jedna, a dwie dziewice konsekrowane mieszkają w diecezji łowickiej. W dodatku w tej samej parafii i obie mają tak samo na imię. Na ss. IV–V o tym, jak wygląda codzienne życie dwóch Paulin – oblubienic Chrystusa.

Dla kilkudziesięcioosobowej grupy wiernych z Puszczy Mariańskiej Biblia stała się osobistą księgą życia. Każdego dnia odkrywają ją na nowo, a dodatkowo z ołówkiem i dyktafonem zgłębiają tajemnicę Pisma Świętego na cotygodniowych spotkaniach (ss. VI–VII). W styczniu przypada liturgiczne wspomnienie bł. Bolesławy Lament, która jest patronką łowickiego przedszkola diecezjalnego. U „Bolesi” pracują siostry misjonarki Świętej Rodziny, duchowe córki błogosławionej. Zdarza się, że przedszkolaki wypłakują im w habit swoje smutki. Złe chwile pomaga im przezwyciężyć modlitwa (s. III).