Rok z konsekrowanymi

nap

publikacja 23.02.2015 00:36

Co tydzień w internecie i na stronach "Gościa Łowickiego" będziemy prezentować zgromadzenia zakonne i ich założycieli.

W roku poświęconym osobom konsekrowanym co tydzień będziemy prezentować jedno ze zgromadzeń zakonnych W roku poświęconym osobom konsekrowanym co tydzień będziemy prezentować jedno ze zgromadzeń zakonnych
Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

W roku, który przez papieża Franciszka został poświęcony osobom konsekrowanym, na naszych łamach, a także na stronie internetowej w zakładce „Rośnij z Gościem” będziemy prezentować zgromadzenia zakonne (żeńskie i męskie), mające swoje domy na terenie diecezji. Warto dodać, że w diecezji łowickiej istnieje 36 zgromadzeń żeńskich i 11 męskich, żyją tu także dziewice i wdowy konsekrowane. W Miasteczku Krwi Chrystusa pustelnicze życie wiedzie ks. Leszek Niewiadomski.

Rozpoczynając nasz cykl, jako pierwsze prezentujemy Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, zwane popularnie zgromadzeniem sióstr niepokalanek, które powstało w czasach zaborów. Jest to najliczniejsza żeńska wspólnota zakonna w diecezji. W Szymanowie, gdzie mieści się dom generalny, w którym mieszkają 54 siostry wraz ze 105 uczennicami, znajduje się także sanktuarium MB Jazłowieckiej.