Redaktor wydania

Marcin Kowalik

|

Gość Łowicki 22/2015

publikacja 28.05.2015 00:00

Takiej pielgrzymki mogą nam zazdrościć na całym świecie.

Po raz 360. łowiccy pielgrzymi dotarli pieszo na Jasną Górę. Słowa uznania trzeba skierować do tysięcy pątników ziemi łowickiej, którzy rok w rok, mimo różnych losów naszej ojczyzny, pielgrzymowali przed oblicze Czarnej Madonny. Jubileuszowa pielgrzymka miała swoje wyjątkowe akcenty. Więcej na ss. VI–VII. Tego samego dnia, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, do Miedniewic pielgrzymowały kobiety diecezji łowickiej. Uczyły się, jak dobrym słowem, uśmiechem i miłością upodobnić swój dom do domu Maryi (ss. IV–V).