Pani Kura i Obama z papieru

mst, mk

|

Gość Łowicki 39/2015

publikacja 24.09.2015 00:00

– Mamy około 100 km chodników w mieście. Wystarczy na nich miejsca dla kolejnych twórców nawet na  500 lat – mówił burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński.

 Maria Stachnal z przyznaną nagrodą Maria Stachnal z przyznaną nagrodą
Magdalena Szymańska-Topolska /Foto Gość

Mają swoją aleję gwiazd aktorzy, mają i sportowcy, a od kilku lat także twórcy ludowi. Żeby ją zobaczyć, trzeba wybrać się do Łowicza. W chodniku na Starym Rynku wmurowane są pamiątkowe tablice z okrągłą łowicką wycinanką (gwiozdą), przykryte hartowanym szkłem. Stąd też nazwa: „Gwiozda Łowicko”. Co roku pojawiają się kolejne. Przyznawane są w dwóch kategoriach – twórczość ludowa oraz upowszechnianie i ochrona dóbr kultury ludowej. Wśród nagrodzonych jest m.in. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.