Krzyż z ludzkimi ranami

nap

publikacja 24.09.2015 08:19

Czwarty dzień symbole ŚDM wędrowały po diecezji. Towarzyszył im ks. Adam Bednarczyk, koordynator przygotowań do ŚDM.

Gimnazjaliści z Bedlna z radością ponieśli krzyż ŚDM na swoich ramionach Gimnazjaliści z Bedlna z radością ponieśli krzyż ŚDM na swoich ramionach
Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

Tego dnia peregrynacja rozpoczęła się wcześnie rano. O godzinie 6.45 symbole wyruszyły z parafii św. Wawrzyńca do kolejnej kutnowskiej wspólnoty - św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Na miejscu zostały przywitane przez ks. proboszcza Mirosława Czarnołęckiego, wikariusza ks. Grzegorza Pypcia oraz parafian. Pobyt krzyża i ikony w parafii rozpoczęła procesja wokół kościoła, po której w świątyni została odprawiona Msza św. Po Eucharystii, w której - poza młodzieżą szkolną - uczestniczyli także starsi parafianie, wszyscy mogli podejść do symboli. Krótka modlitwa przy krzyżu i ikonie Matki Bożej u wielu osób wywołała wzruszenie.

Kolejnym punktem pielgrzymki była parafia salezjańska św. Michała Archanioła w Woźniakowie. Spotkanie z symbolami zbiegło się tu z odprawianymi w parafii misjami świętymi. Jako pierwsi cześć krzyżowi i ikonie oddali starsi parafianie, którzy z czułością obejmowali symbole. Wiele osób w ręku trzymało swoje krzyże misyjne. Z nimi też podchodzono do krzyża i ikony. Hołd znakom ŚDM przyszli oddać także księża diecezji łowickiej, uczestniczący w rekolekcjach kapłańskich. Po wprowadzeniu, jakiego dokonał ks. Adam Bednarczyk, w świątyni modlitwę różańcową i Koronkę do Bożego Miłosierdzia poprowadziła grupa młodzieży. Peregrynacja zakończyła się po Mszy św.

Z Woźniakowa symbole krzyżobusem zostały przewiezione do parafii Matki Bożej Wspomożenia wiernych na Dybowie. Tu czekała na nie liczna grupa młodzieży gimnazjalnej i uczniowie LO im. Jana Kasprowicza. O oprawę muzyczną zadbała wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca”. W centrum spotkania z symbolami znalazła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, podczas której homilię - podobnie, jak w poprzedniej parafii - wygłosił ks. Bednarczyk, zachęcając modlącą się młodzież do tego, by z odwagą intronizowała krzyż w swoim życiu. - Patrzcie na te symbole. Krzyż jest już nieco sfatygowany. Ma wiele zadrapań, otarć. Można by powiedzieć, że jest jak człowiek, który wiele przeszedł, który ma wiele ran i doświadczeń. Patrząc na niego, widziałem, jak ludzie mocno go obejmowali. Można więc powiedzieć, że jego zadrapania obrazują bóle ponad miliarda osób, które go dotknęły, które powierzyły mu swoje życie. Ludzie związali z tym krzyżem swoje życie, swoje cierpienie. Te symbole mają nas nauczyć poddawać się woli Bożej - mówił ks. Adam. Po Eucharystii młodzież przy symbolach odmówiła modlitwę różańcową i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Obecni w kościele modlili się także za Światowe Dni Młodzieży. Wizyta na Dybowie zakończyła peregrynację symboli po kutnowskich parafiach.

Z Kutna krzyżobus wyruszył do Bedlna, w którym gorące powitanie symbolom zgotowali wierni parafii i uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II, wychodząc na powitanie symboli w strojach galowych, ze sztandarem szkoły. Gros osób trzymało płonące znicze. W powitaniu uczestniczyli: ks. proboszcz Bolesław Kuśmirek, władze lokalne, nauczyciele, młodzież i rzesza wiernych. Po powitaniu został odśpiewany hymn ŚDM. W kościele symbole zostały ustawione na tle specjalnie przygotowanej dekoracji. Po krótkim wprowadzeniu młodzież poprowadziła nabożeństwo Drogi Krzyżowej, po którym reprezentanci gimnazjalistów wyrazili wdzięczność za obecność symboli, podarowanych im przez ich patrona. Złożyli też obietnicę, że ze wszystkich sił będą się starać nie zawieść Jana Pawła II. W nawiązaniu do jego słów deklarowali, że - tak, jak radził im ojciec święty - zawsze będą od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nich nie wymagali. Na zakończenie peregrynacji ks. Adam poświęcił miniatury symboli, które ambasadorowie ŚDM procesyjnie zanieśli do szkoły. Rozpoczną one teraz peregrynację po domach uczniów.

Ostatnim miejscem, do którego trafiły tego dnia symbole, był Żychlin. Eskortowany przez policję krzyżobus dotarł na plac przed kościołem, gdzie czekał na niego tłum wiernych. Z okazji peregrynacji na placu została ustawiona specjalna scena, z której zespół muzyczny i wolontariusze jeszcze przed przybyciem symboli prowadzili modlitwę uwielbienia. Po dotarciu krzyża i ikony rozpoczęła się godzina świadectw, połączona ze śpiewem i uwielbieniem. O godz. 19 w parafii została odprawiona Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ordynariusz diecezji bp Andrzej F. Dziuba. Razem z biskupem modlili się księża z dekanatu żychlińskiego. - Nie spodziewałam się, że będzie tu aż tak wiele osób - mówi pani Jolanta. - Ten dzień to taka dodatkowa niedziela dla naszej parafii. Cieszymy się, że możemy na własne oczy zobaczyć i dotknąć symboli znanych na całym świecie. Przy tym krzyżu każdy jest młody, bez względu na to, ile liczy wiosen - dodaje.

Po Eucharystii i błogosławieństwie biskupa w parafii rozpoczęło się nocne czuwanie.