Ręce na krzyżu i łzy wzruszenia

nap

publikacja 27.09.2015 14:16

Siódmego dnia peregrynacji symbole ŚDM wędrowały po rejonie żyrardowskim.

Symbole ŚDM siódmego dnia przebywały m.in w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu Symbole ŚDM siódmego dnia przebywały m.in w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

- To był niezwykle wzruszający dzień - twierdzili zgodnie wolontariusze. Pierwszym miejscem, do którego zawitały krzyż i ikona Matki Bożej był dom sióstr Niepokalanek w Szymanowie, w murach którego znajdują się też prywatne liceum i gimnazjum prowadzone przez siostry. W kaplicy krzyż i ikona stanęły obok figury Matki Bożej Jazłowieckiej. Uczennice wraz z siostrami poprowadziły modlitwy uwielbienia. Do ołtarza procesyjnie przyniesiono płonące świece. Na spotkanie z symbolami przyszli także mieszkańcy Szymanowa i rodzice uczących się dziewcząt. Każdy z obecnych mógł dotknąć symboli. Każdy też otrzymał słowa na dobry dzień. – To była dla mnie niezwykła lekcja wiary – przyznaje Agata Michalak.  – Ze wzruszeniem patrzyłam na starsze siostry, które o kulach, a nawet na wózkach zbliżały się do znaków ŚDM. Jedna z nich nie mogła wyciągnąć ręki, by dotknąć krzyża. Pomogła jej inna współsiostra. Wzięła jej dłoń i położyła ją na krzyżu. Tego gestu długo nie zapomnę – mówi wzruszona Agata.

Kolejnym miejscem, do którego udały się symbole, był Oryszew. Tu krzyż i ikona odwiedziły  DPS „Grono”, skąd na rękach mieszkańców i wolontariuszy przeszły do miejsca urodzenia bł. Michała Oziębłowskiego. Rodzina błogosławionego na tę okazję przygotowała specjalną dekorację. – Nie znajduję słów, które mogłyby wyrazić radość z obecności symboli – mówi Bożena Stefańska, bratanica błogosławionego. – Do późnej nocy szykowaliśmy dekorację. Prasowałyśmy tiul, przyklejałyśmy zdjęcie i pisałyśmy tekst. Przy tych pracach serce nam biło z radości. Nie każdy ma takie szczęście, by pod jego domem zatrzymywały się znaki, przy których modliło się aż tak wiele osób – dodaje.

W Oryszewie symbole zaniesione zostały także do DPS „Monar” i „Markot”, gdzie po krótkiej modlitwie i świadectwach Zuzi i Olgi, wolontariuszek ŚDM, lednickie tańce zaprezentowała młodzież z Szymanowa. Zmagający się z bezdomnością i uzależnieniami mieszkańcy „Monaru” i „Markotu” z wielkim wzruszeniem przyjęli symbole. Wielu z nich przez dłuższą chwilę zatrzymywało się przy znakach podarowanych młodzieży przez Jana Pawła II. Po wielu twarzach płynęły łzy.

Później Symbole ŚDM nawiedziły sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w  Miedniewicach. Po wniesieniu symboli ojcowie odsłonili cudowny obraz Świętej Rodziny siedzącej przy stole. Modlitwę poprowadził ks. Krzysztof Oniszczuk, gwardian. Zebrani uczestniczyli w Liturgii Słowa. Wysłuchali też świadectw i konferencji ks. Adama Bednarczyka. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia oddano cześć nie tylko symbolom, ale także relikwiom Krzyża Świętego, które znajdują się w parafii. Warto wspomnieć, że w modlitwach uczestniczyły także siostry klaryski.

Kolejnym przystankiem peregrynacji w rejonie żyrardowskim były Wiskitki. Krzyż i ikona zostały powitane przez orkiestrę strażacką oraz okoliczną młodzież. Symbole procesyjnie zostały przeniesione do świątyni. Towarzysząca im młodzież w swoich rękach trzymała kolorowe balony i tabliczki z napisem: „Bóg Cię kocha”. Po krótkiej modlitwie w świątyni została odprawiona Msza św. koncelebrowana, po której każdy z uczestników liturgii miał możliwość dotknąć symboli. Wśród wiernych zgromadzonych w świątyni była młodzież z Szymanowa, która wraz z siostrą Adrianą do Wiskitek przyszła z pieszą pielgrzymką. Po pożegnaniu symboli młodzież nie powróciła od razu do domu. Modlitwom, świadectwom nie było końca. Przed rozesłaniem wszyscy otrzymali drewniany krzyżyk i pączka.

 Z Wiskitek symbole zostały przewiezione do Jesionki, gdzie oczekiwała na nie grupa młodych ludzi wraz z księdzem proboszczem. W świątyni odbyło się krótkie nabożeństwo, podczas którego zebrani wysłuchali krótkiej konferencji i świadectw. Był też czas na wielbienie Boga śpiewem.

 Kolejnym przystankiem był Zakład Poprawczy w Studzieńcu. Przebywający w nim młodzi mężczyźni chętnie wzięli krzyż na swoje ramiona i zanieśli go do swojego kościoła. Po wysłuchaniu konferencji ks. Adama, który zachęcał ich, aby spotkanie z symbolami było dla nich okazją do zmiany życia, wychowankowie wysłuchali świadectw, a także fragmentu przemówienia Jana Pawła II. Po odśpiewaniu „Barki” oddali w skupieniu hołd symbolom. Wielu z osadzonych nie kryło wzruszenia. Uczestniczący w modlitwie mieli wrażenie, że czas się zatrzymał.

Ze Studzieńca symbole w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej zostały przewiezione do Puszczy Mariańskiej. Symboliczny był fakt, iż modlitwa przy symbolach odbywała się przy starym kościele, który kilkanaście lat temu został podpalony. Zwracając się do młodzieży, proboszcz parafii ks. Zbigniew Borkowski powiedział: – Spotykamy się przed kościołem, który kiedyś ktoś, kto nie miał miłości w sercu, podpalił. Spotykamy się tu, by modlić się, by nikt już nie podnosił ręki na krzyż. Przychodzimy też, by prosić Boga o silną wiarę. W Puszczy Mariańskiej wierni wysłuchali konferencji i świadectw. Przed kościołem wielbiono także Boga śpiewem. W Godzinie Miłosierdzia odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Przedostatnią miejscowością były Radziejowice. Symbole stanęły tam przy gimnazjum. Po krótkiej modlitwie poprowadzonej przez uczniów i katechetów każdy z obecnych miał możliwość podejścia do krzyża i ikony. Zebrani odśpiewali także Hymn ŚDM.

Ostatnią miejscowością, do której dotarły tego dnia symbole, był Mszczonów. W centrum spotkania znalazła się Eucharystia, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Andrzej F. Dziuba. W liturgii uczestniczyła rzesza wiernych, a wśród nich pokaźna grupa strażaków. Po Mszy św. odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Symbole zostały w niej przeniesione do parafii św. Ojca Pio, gdzie odbyło się nocne czuwanie. Warto dodać, że rozważania kolejnych stacji Drogi Krzyżowej były wspomnieniem minionych spotkań papieża z młodzieżą.