Pomysły katechety

mk, ps

publikacja 07.12.2015 16:17

Najpierw fotografowali kapliczki, potem przydrożne krzyże. Uczniowie szkoły na łowickim Blichu wykonali kolejne ciekawe zadanie z religii.

Uczniowie musieli uzyskać potwierdzenie wykonania zadania Uczniowie musieli uzyskać potwierdzenie wykonania zadania
Piotr Sumiński

Pod koniec listopada Piotr Sumiński, nauczyciel religii w ZSP nr 2 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu, zlecił swoim uczniom z klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa pracę domową. Polegała ona na wykonaniu powierzonych zadań w parafiach poszczególnych uczniów. Każdy z nich, na specjalnym formularzu, otrzymał polecenie lub pytanie. Oprócz prawidłowej odpowiedzi, należało jeszcze wykonanie zadania udokumentować fotografią oraz podpisem osoby kompetentnej (np. księdza proboszcza) z pieczątką danego miejsca.

Polecenia były związane z wnętrzami kościołów parafialnych: zabytkami, malarstwem, rzeźbą, architekturą, czy wyposażeniem. Np.: "Gdzie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu znajduje się obraz patrona rolników?". Młodzież musiała rozplanować działanie: znaleźć odpowiedni dla siebie czas, udać się do danego kościoła, spotkać się z np. z proboszczem swojej parafii, spytać o zgodę na fotografowanie. Uczniowie poradzili sobie z wykonaniem projektu niemalże bez zarzutów.

Wnętrze kościoła w Złakowie Kościelnym   Wnętrze kościoła w Złakowie Kościelnym
Jakub Bogusz
Najlepsi okazali się: Piotr Ulatowski, Matusz Rogalski, Sebastian Jabłoński - wszyscy z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Starym Waliszewie, Jakub Bogusz z parafii pw. Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym, Piotr Mikołajczyk z parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach. Wymienieni uczniowie otrzymali oceny celujące.

Warto wspomnieć, że w latach ubiegłych młodzież, którą uczy katecheta w szkole na łowickim Blichu, fotografowała kapliczki oraz przydrożne krzyże. Tegoroczna nietypowa praca domowa była nie tylko kontynuacją tych zadań plenerowych. Ukierunkowana była na głębsze wartości niż tylko zrobienie zdjęcia i otrzymanie oceny za odrobioną pracę domową. Katechecie przyświecały idee: przywiązania do wartości chrześcijańskich, nawiązania do 1050. rocznicy chrztu Polski, którą obchodzić będziemy w 2016 r., przypomnienia młodemu pokoleniu, że należy utożsamiać się ze wspólnotą parafialną, która jest cząstką Kościoła diecezjalnego i Kościoła w ogóle.

P. Sumiński ma w planach kolejne autorskie projekty katechetyczne. Jak przyznaje, nie lubi powielać czyichś pomysłów.