Drzwi jak ramiona Ojca

nap

publikacja 13.12.2015 21:38

W rawskiej świątyni w niedzielę, 13 grudnia, otwarto Bramę Miłosierdzia.

Otwarcia Bramy Miłosierdzia w Rawie Mazowieckiej dokonał ks. Bogumił Karp Otwarcia Bramy Miłosierdzia w Rawie Mazowieckiej dokonał ks. Bogumił Karp
Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

Bullą Misericordiae vultus z 11 kwietnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpoczął się 8 grudnia 2015 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy się 20 listopada 2016 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Papież Franciszek pragnął, aby jubileuszowy odpust był dla każdego szansą na doświadczenie bezmiaru Bożego Miłosierdzia. W dniu inauguracji Roku Świętego Papież otworzył w Bazylice św. Piotra w Watykanie Drzwi Święte, które są Bramą Miłosierdzia.

Taka brama została także otwarta 13 grudnia w katedrze łowickiej, a także w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej i czterech innych kościołach w diecezji. Rawskie uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się przed pomnikiem Jana Pawła II. Mimo ulewnego deszczu wzięła w nich udział rzesza mieszkańców nie tylko z terenu miasta, ale także z dekanatu.  Po wstępnych modlitwach kapłani i wierni udali się procesyjnie do świątyni.

Uroczystego otwarcia drzwi – Bramy Miłosierdzia dokonał ks. Bogumił Karp, proboszcz rawskiej parafii. Zanim procesja dotarła do ołtarza głównego wszyscy uczestnicy liturgii na chwilę zatrzymali się przy ołtarzu bocznym, który dedykowany został Bożemu Miłosierdziu. Warto nadmienić, iż ołtarz został specjalnie przygotowany na Rok Miłosierdzia. (Tuż obok ołtarza usytuowany jest konfesjonał, w którym kapłani nie tylko z parafii, ale i z dekanatu będą pełnić dyżury w każdy czwartek od 15.00 do 17.00 a także podczas wszystkich Mszy świętych).

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Bogumił Karp, proboszcz parafii, z którym Mszę św. koncelebrowali także proboszczowie: o. Jacek Wróblewski z parafii o. pasjonistów i ks. Wiesław Wasiński, proboszcz z Wysokienic, który do zebranych wygłosił także homilię. Kaznodzieja na wstępnie zauważył, że z dzisiejszym człowiekiem dzieje się coś niepokojącego, co prowadzi go do degeneracji i to prawie we wszystkich dziedzinach życia.

– Często słyszymy, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. A czasy są takie, jacy my jesteśmy. Jesteśmy trudni. Coraz więcej dominuje zazdrość, nienawiść, lęk przed terrorem, do tego dochodzi lekceważenie życia. Patrząc w siebie i wokół siebie widzimy przyszłość, która nas przeraża.  A Kościół kierowany przez Ducha Świętego pragnie wyjść nam z pomocą, nam tak zagubionym, bezradnym, wątpiącym. Papież Franciszek w tej sytuacji ustanawia i ogłasza nadzwyczajny Rok Miłosierdzia – mówił ks. Wasiński. Odnosząc się do dopiero, co otwartych drzwi ks. Wasiński zauważył, że każdy, kto przez nie przechodzi zostaje ogarniętym wnętrzem, klimatem tego miejsca. I wchodząc tu może z pokorą spojrzeć na tabernakulum i za św. Tomaszem Apostołem powiedzieć: tu jest mój Pan i Bóg, Stwórca, Ojciec bezgranicznie i bezwarunkowo miłujący. Ten, który budzi sumienie.

Otwarte drzwi kościoła kaznodzieja porównał do otwartych ramion Ojca, który nie zmusza nikogo, ale tęskni za każdym. - Może fizycznie jesteśmy, blisko, ale nasze serca są gdzieś indziej. On czeka na każdego z nas. Przez swoją sekretarkę św. Faustynę Pan Jezus mówi: „Powiedz duszom, aby nie stawiały tamy mojemu miłosierdziu we własnym życiu. Pracuje moje miłosierdzie we wszystkich sercach, które otwierają mu drzwi. Jak grzesznik tak i sprawiedliwy potrzebuje mojego miłosierdzia”. Uczmy się wchodzi i wychodzić przez te drzwi. Wychodząc mamy wracać pokrzepionymi do domów, do pracy, do szpitala by tam być miłosiernymi i o tym miłosierdziu świadczyć – mówił ks. Wiesław Wasiński.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii wierni odśpiewali hymn „Ciebie Boga Wysławiamy”. Bezpośrednio po Mszy św. młodzież z Rawskiego Liceum zaprezentowała montaż słowno-muzyczny o Bożym Miłosierdziu.

W związku z tym, iż rawska świątyni została decyzją biskupa ordynariusza ogłoszona kościołem stacyjnym będzie ona każdego dnia otwarta rano do godziny 10.00. Po południ zaś będzie otwierana o godzinie 15.00.