Redaktor wydania

Agnieszka Napiórkowska

|

Gość Łowicki 51-52/2015

publikacja 17.12.2015 00:15

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym uczę się na nowo kochać Jezusa i razem z Nim wędrować aż pod krzyż.

W tym roku nauczycielami i świadkami były dla mnie osoby konsekrowane. Z nimi też przechodziłam Adwent. Wielość znaków i symboli zachwycała. O świętach przeżywanych za klauzurą na ss. IV–V. Jego konferencji rano i wieczorem słuchała rzesza wiernych. Dzięki nim wiele osób sięgnęło po Pismo Święte. Wielu słuchaczy w rekolekcjach uczestniczyło kilka razy w roku. O żyrardowskim spotkaniu z o. Adamem Szustakiem na s. VI.