Strzeże ich Anioł Stróż

mk, rs

publikacja 22.01.2016 18:25

Skazani, przebywający w łowickim więzieniu, zbierali słodycze dla dzieci z ośrodka szkolno-wychowawczego.

Po trwającej ponad miesięc zbiórce słodycze przekazano dzieciom Po trwającej ponad miesięc zbiórce słodycze przekazano dzieciom
Robert Stępniewski

Cztery pękate paczki wypełnione czekoladami, batonikami, delicjami oraz innymi łakociami przekazali osadzeni z Zakładu Karnego w Łowiczu dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy. W podziękowaniu za słodkie prezenty otrzymali od dzieci własnoręcznie wykonaną z drewna figurę Anioła Stróża z przesłaniem, żeby ich strzegł w przyszłości.

Zbiórka słodyczy, przy udziale wychowawców działu penitencjarnego, odbywała się od grudnia ub. roku w każdym z oddziałów mieszkalnych, w których wystawione były specjalnie oznakowane pojemniki. Skazani mogli do nich składać słodycze zakupione w kantynie w czasie zakupów, podczas tzw. wypiski. 

Po ponad miesiącu od rozpoczęcia zbiórki odbyło się przekazanie słodyczy. Dwójce dzieci z ośrodka towarzyszyły dyrektor placówki Magdalena Karska oraz nauczycielka Urszula Latoszewska. Łowicką jednostkę penitencjarną reprezentował jej dyrektor płk Robert Rusiecki, zastępca dyrektora Sławomir Witkowski oraz koordynatorka całej akcji charytatywnej st. szer. Katarzyna Kostrzewa, na co dzień terapeutka oddziału dla uzależnionych od narkotyków. Było też dwóch przedstawicieli osadzonych najbardziej zaangażowanych w zbiórkę.

Dyrektor Rusiecki pochwalił inicjatywę osadzonych. Podkreślał, że pozwala aktywizować skazanych i m.in. dzięki takim akcjom potrafią dostrzegać potrzeby innych. Obie strony zadeklarowały chęć dalszej i szerszej współpracy.