O niezłomnych i ich kodeksie honorowym

mk, gch

publikacja 27.01.2016 11:43

Rozpoczęła się III edycja konkursu "Żołnierze Wyklęci, obudźcie Polskę!".

Laureaci i organizatorzy etapu szkolnego w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu Laureaci i organizatorzy etapu szkolnego w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu
Archiwum ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Organizatorami są parlamentarzyści PiS - posłowie Piotr Polak i Robert Telus oraz senator Przemysław Błaszczyk. Patronat objął łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ok. 1500 osób. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Do pierwszego etapu przystąpiły szkoły m.in. z Rawy Mazowieckiej, Białej Rawskiej, Łęczycy, Kutna i Łowicza. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 30 pytań, sprawdzający wiedzę z określonej w regulaminie literatury.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu w konkursie wzięło udział 9 uczniów. W trakcie przygotowań pod opieką Grzegorza Chojnackiego, nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, poznawali życiorysy, burzliwe i tragiczne losy takich postaci, jak: "Inka", "Grot", "Zagończyk" czy legendarny "Łupaszka".

Część z z uczniów po raz pierwszy zetknęła się z informacją, że 1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to wprowadziła ustawa sejmowa z 3 lutego 2011 roku.

Chłopcy, uczestnicy konkursu, podkreślali, że są dumni z postawy, jaką zaprezentowali bohaterowie antykomunistycznego podziemia. Wskazywali, że i dla nich takie wartości, jak prawo do samostanowienia czy poszanowanie demokracji są ważne. Jednocześnie bardzo im imponowała niezłomność, a przy tym skromność i prosty, uczciwy kodeks honorowy, jakim kierowali się "wyklęci". Pierwsza trójka - Marek Molenda, Michał Kołaczyński i Karol Jagura - reprezentować będzie szkołę w etapie regionalnym.

Finał wojewódzki zaplanowano na 7 marca. Odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi. Dla laureatów każdego etapu przewidziano nagrody książkowe. Najlepsi w finale otrzymają tablety. Konkurs ma popularyzować historię, rozbudzać zainteresowanie wiedzą o żołnierzach wyklętych, kształtować postawy patriotyczne wśród młodzieży, przybliżać działalność i rolę walczących o wolność ojczyzny.