Redaktor wydania

Agnieszka Napiórkowska


|

Gość Łowicki 06/2016

publikacja 04.02.2016 00:00

W tym roku przypada 70. rocznica śmierci 
bł. Bolesławy Lament.


Uroczystości związane z jubileuszem trwały kilka dni. Odbywały się w kościele Świętego Ducha w Łowiczu, w którym błogosławiona przyjęła chrzest. O zachowanym akcie chrztu, różach na chrzcielnicy i przyjaźni parafian z błogosławioną na ss. IV–V.
Uczniem Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach jest Kacper Słodki. Licealista od lat wykazuje się niezwykłym zamiłowaniem do teologii, filozofii, historii. Jest też znawcą życiorysu i nauczania św. Jana Pawła II, z którym duchowo się przyjaźni. O licealiście, laureacie wielu konkursów i olimpiad, na ss. VI–VII.