W centrum - adoracja krzyża

ps, mk

publikacja 26.03.2016 08:25

Wielkopiątkowa liturgia męki Pańskiej w bazylice katedralnej w Łowiczu.

Adoracja krzyża podczas liturgii wielkopiątkowej Adoracja krzyża podczas liturgii wielkopiątkowej
Bazylika katedralna w Łowiczu
Piotr Sumiński

Jej centralnym wydarzeniem była adoracja krzyża. Liturgii przewodniczył bp Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej.

W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Tak, jak we wszystkich kościołach, celebrans i asysta weszli w ciszy.

Biskup przez chwilę leżał przed ołtarzem krzyżem. Potem odczytano proroctwo o cierpiącym słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie - opis męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w uroczystej modlitwie powszechnej polecono ludzkość Bogu. Ważnym jej elementem była prośba o jedność chrześcijan, modlitwa za niewierzących i za żydów. Następnie nastąpiła adoracja krzyża. Wierni podchodzili procesyjnie, żeby go ucałować.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do grobu Pańskiego.