Zaduma przy głazie

Marcin Kowalik

|

Gość Łowicki 19/2016

publikacja 05.05.2016 00:00

W czasie II wojny światowej z rąk okupantów – niemieckich i sowieckich – zginęło prawie 3 tys. polskich duchownych.

	Obelisk upamiętniający bł. ks. Franciszka Drzewieckiego. Obelisk upamiętniający bł. ks. Franciszka Drzewieckiego.
Marcin Kowalik /Foto Gość

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego został wprowadzony do kalendarza liturgicznego Kościoła katolickiego w Polsce w 2002 r. pod datą 29 kwietnia. Inicjatorem był kard. Ignacy Jeż, jeden z cudownie ocalałych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau. Duchowni byli tam zmuszani do wyczerpującej pracy fizycznej, poddawani torturom, dokonywano na nich eksperymentów pseudomedycznych. W gronie 1034 zamęczonych w Dachau duchownych było aż 799 Polaków – kapłanów, kleryków i braci zakonnych. 43 z nich zostało zaliczonych w poczet błogosławionych. Wśród nich znaleźli się kapłani związani z obecną diecezją łowicką.