Nie bądźcie ekskluzywni

Tomasz Gołąb

publikacja 18.05.2016 16:21

W archikatedrze warszawskiej kilkudziesięciu kapłanów z trzech diecezji świętowało jubileusz 25-lecia święceń. - Nie bądźcie ekskluzywni - prosił w homilii abp Henryk Hoser.

Nie bądźcie ekskluzywni Po 25 latach znowu spotkali się przy jednym ołtarzu, w archikatedrze warszawskiej Tomasz Gołąb /Foto Gość

Są ostatnim rocznikiem kapłanów wyświęconych przed podziałem diecezji, ćwierć wieku temu. To dlatego seminarium rozpoczynało wówczas aż 90 kleryków.

25 lat temu kard. Józef Glemp wyświęcił ponad 40 z nich. W 1992 r. dokonał się nowy podział administracyjny diecezji, więc choć kończyli seminarium warszawskie, nowi kapłani znaleźli się w granicach trzech diecezji: łowickiej, warszawsko-praskiej i warszawskiej.

Po 25 latach spotkali się, by świętować jubileusz kapłaństwa w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Wśród nich jeden, przywieziony na specjalnych noszach, chory na stwardnienie rozsiane.

- Rok jubileuszowy to powrót do spraw istotnych: odkładamy na bok to, co nas rozprasza, by wrócić do tego, co podstawowe. Wielki jubileusz w Biblii obchodzono, zwracając ziemię właścicielom. My też mamy duchową ziemię, którą możemy utracić. Niektórzy ją tracą, odchodząc z kapłaństwa. Rok jubileuszowy oznaczał także w czasach biblijnych uwolnienie niewolników: my też oczyszczamy się w Roku Miłosierdzia, by oczyścić się z niedobrego niewolnictwa, a poddać temu dobremu, o którym często mówił sługa Boży kard. Stefan Wyszyński - mówił w homilii abp Henryk Hoser, przypominając, że rok, w którym kapłani przyjęli święcenia, był bardzo ważny dla Polski i Kościoła.

- Był to rok przełomu - upadku RWPG i Układu Warszawskiego, a także stulecia encykliki Leona XIII "Rerum novarum". Wchodziliście w nową rzeczywistość, oczekując powrotu do wyższych wartości, ale nasza nadzieja często zawodziła, bo dziś jesteśmy świadkami świata zagubionego i rozpadającej się ludzkiej jedności. Rok 1991 był także rokiem bardzo ważnej pielgrzymki ojca świętego do Polski i Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie - dodał abp Hoser.

Nie bądźcie ekskluzywni   Ordynariusz warszawsko-praski prosił, by kapłani byli wierni w swojej dyspozycyjności wobec Kościoła.

- Pan Jezus wymaga od nas mobilności. Mówił przecież, by apostołowie szli na cały świat, a nie siedzieli w miejscu - mówił abp Hoser.

- To Kościół nam wskazuje drogę, rozeznaje, co istotne w danym momencie. Jeśli kapłan traktuje Kościół jak pracodawcę, nigdy go nie zrozumie - dodał, ostrzegając jednak, że ci, co dla Kościoła pracują, czasem najwięcej od niego wycierpią.

Abp Henryk Hoser prosił też, by obchodzący jubileusz kapłani umieli dostrzegać w świecie dobro, nawet wśród tych, którzy nie są członkami Kościoła. - Nie bądźmy ekskluzywni w naszym kapłaństwie - apelował. - Kapłaństwo ma cechę otwartości. Dopiero wtedy staje się pasjonujące.

W imieniu biskupa łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby życzenia jubilatom złożył bp Wojciech Osial.

- Dwa dni temu papież Franciszek życzył, by nigdy nie zabrakło im pokory. Życzę więc jedności i bliskości z Panem Jezusem, by nigdy nie przygasło w was życie duchowe - mówił, wspominając czasy seminaryjne, gdy spotykał się z obchodzącymi jubileusz kapłanami.

Po Mszy św. kapłani spotkali się w Domu Arcybiskupów Warszawskich.