Największa z tajemnic Boga

S. Anna Maria Pudełko AP

W tę miłość chcemy się zapatrzeć, nią chcemy się zachwycić i jej chcemy się uczyć.

Największa z tajemnic Boga

Ewangelia wg św. Jana (J 16,12-15)

Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Jak wielka jest delikatność i czułość Jezusa! On wie, że uczniowie, podobnie jak my nie są w stanie pojąć tajemnicy życia Boga. Duch Święty będzie prowadził Apostołów a dziś i nas ku całej prawdzie o Bogu – Miłości! To największa tajemnica naszej wiary: Bóg jest Jeden w Trzech Osobach! Nasz Bóg nie jest „Samotnikiem”. On jest „Wspólnotą Osób”, dlatego jest Miłością! Możemy powiedzieć On jest pierwowzorem i fundamentem każdej relacji, więzi, wspólnoty. Nie jesteśmy w stanie pojąć tej tajemnicy! My ją tylko nieudolnie szepczemy pochylając się z szacunkiem i zachwytem.

Ojciec tak kocha Syna, że daje Mu siebie bezgranicznie, nic nie zatrzymując dla siebie. Jest czystym i bezwarunkowym darem. Syn tak ufa Ojcu, że wszystko przyjmuje od Niego i na nowo wszystko Mu powierza. Ta miłość, więź, oddanie pomiędzy Ojcem a Synem jest tak wielkie, że jest Osobą – to właśnie Duch Święty.

Każda z Osób boskich posiada wszystko a jednocześnie niczego nie nazywa swoim, lecz wszystko czyni darem. Dlatego miłość nieustannie przepływa i krąży w Bogu, jest nieustannie dynamiczna. W tę miłość chcemy się zapatrzeć, nią chcemy się zachwycić i jej chcemy się uczyć.

Człowiek stworzony na „obraz i podobieństwo Boga” (Rdz 1,26) jest „małą trójcą” mawiał bł. ks. Jakub Alberione. Człowiek nosi w swoim umysle ślad Syna, Odwiecznej Mądrości, w swoim sercu Ślad Ducha, nieskończonej Miłości i swojej woli ślad Ojca. Obyśmy mogli tak myśleć, kochać i działać, aby całe nasze życie było chwałą Ojca, Syna i Ducha Świętego!