Święte znaki

Marcin Kowalik


|

Gość Łowicki 23/2016

publikacja 02.06.2016 00:00

– Bądźcie dobrymi pasterzami. Świat dzisiejszy tak bardzo ich potrzebuje 
– mówił bp Andrzej F. Dziuba.

Od lewej: ks. Rafał Nawrocki, ks. Mateusz Wojtczak i ks. Paweł Pawlak. Od lewej: ks. Rafał Nawrocki, ks. Mateusz Wojtczak i ks. Paweł Pawlak.
Marcin Kowalik /Foto Gość

Te słowa ordynariusz łowicki skierował do 3 kapłanów, których wyświęcił 28 maja podczas Mszy św. w bazylice katedralnej w Łowiczu. Neoprezbiterami zostali: ks. Rafał Nawrocki z parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie, ks. Paweł Pawlak z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie i ks. Mateusz Wojtczak z parafii pw. św. Katarzyny w Witoni. Do przyjęcia sakramentu kapłaństwa przygotowywali się przez naukę i formację w WSD w Łowiczu oraz przez posługę diakonatu.


W katedrze łowickiej zgromadzili się najbliżsi krewni i znajomi nowo wyświęconych kapłanów. Przybyli też ich proboszczowie i inni kapłani. Eucharystię koncelebrowali biskup pomocniczy diecezji łowickiej Wojciech Osial oraz biskupi seniorzy – Alojzy Orszulik i Józef Zawitkowski, a także przełożeni łowickiego seminarium z rektorem ks. Sławomirem Wasilewskim.


– Będziecie spełniać święte znaki. Zewnętrznie proste, które niosą tak wiele łask – mówił bp Dziuba. Po homilii odbył się główny obrzęd święceń. W czasie Litanii do Wszystkich Świętych kandydaci do kapłaństwa leżeli krzyżem przed ołtarzem. Potem bp Dziuba nałożył dłonie na głowy diakonów. To samo uczynili pozostali biskupi i kapłani. Po modlitwie konsekracyjnej nowo wyświęceni kapłani nałożyli ornaty, w których celebrowali Mszę Świętą. Zgodnie ze zwyczajem pomagali im ich proboszczowie. Święcenia zakończył pocałunek pokoju biskupa. Tym samym gestem pozdrowili nowych księży także pozostali biskupi i kapłani.