Pod patronatem naukowców

mpm, mk

publikacja 16.06.2016 16:15

Nowe perspektywy kształcenia logistyków na łowickim Blichu. Szkoła będzie współparcować z Wojskową Akademią Techniczną.

Maria Laska, dyrektor szkoły na Blichu, i Julian Majka z WAT podpisują porozumienie o współpracy Maria Laska, dyrektor szkoły na Blichu, i Julian Majka z WAT podpisują porozumienie o współpracy
Archiwum ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu gościł przedstawicieli Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - gen. dyw. d.r hab. Juliana Maja, dziekana wydziału, dr. inż. Wojciecha Kocańdę, specjalistę ds. dydaktyki i mgr. Katarzynę Rzepkę, koordynatora praktyk studenckich. 

Maria Laska, dyrektor placówki podpisała 15 czerwca porozumienie z WAT, na mocy którego szkoła została objęta patronatem naukowym przez uczelnię.

W ramach zawartej umowy strony zobowiązały się do prowadzenia zajęć pokazowych przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć, współdziałania w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów (olimpiady, sesje, festiwale nauki, dni otwarte itp.) oraz zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w akademickich kołach naukowych i zajęciach prowadzonych na uczelni.

Inicjatorem porozumienia była Magdalena Piechowska-Malińska, nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.