Świnice oznaczone na A2

am, mk

publikacja 29.07.2016 01:30

Na autostradzie A2 przy węźle Dąbie zostały zamontowane znaki turystyczne informujące o sanktuarium św. Faustyny w Świnicach Warckich.

Senator Przemysław Błaszczyk przy znaku turystycznym na autostradzie A2 Senator Przemysław Błaszczyk przy znaku turystycznym na autostradzie A2
Archiwum Biura Senatora Błaszczyka

Starania o te znaki rozpoczęto w 2006 roku. Dopiero teraz, gdy w Krakowie odbywają się Światowe Dni Młodzieży, osiągnięto cel.

Ścieżka formalna, jaką musieli pokonać oddani sprawie, okazała się niezwykle zawiła. Jednak, dzięki przychylności wielu osób, udało się. Zaangażowaniem wykazali się ks. Janusz Kowalski, kustosz sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, radna powiatu łęczyckiego Sylwia Prażnowska, parlamentarzyści - senator RP Przemysław Błaszczyk i poseł na Sejm Marek Matuszewski.

Pierwsze próby zostały podjęte 10 lat temu. Rok temu samorządowcy ponownie zaapelowali o ustawienie znaków turystycznych E-22b ze względu na Światowe Dni Młodzieży. Tym razem zrozumienie wykazały osoby decyzyjne - Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, oraz dyrektorzy GDDKiA oddziałów w Łodzi i Poznaniu.

Autostrada przebiega w bliskim sąsiedztwie domu rodzinnego św. Faustyny. Kilka kilometrów dalej znajduje się sanktuarium. Teraz będzie łatwiej podróżnym tam trafić.

Dobre oznakowanie wzmocni również znaczenie turystyczne powiatu łęczyckiego, ale przede wszystkim samych Świnic Warckich. - Takie oznakowanie powinno być już od dawna. Tym bardziej cieszę się z sukcesu, który może bezpośrednio wpłynąć na poprawę atrakcyjności naszego regionu, szczególnie w tak ważnym czasie Światowych Dni Młodzieży, gdy do Świnic Warckich przyjeżdżają pielgrzymi z całego świata - mówi senator Błaszczyk.