Poletko nie dla siebie

Marcin Kowalik

|

Łowicki 37/2016

publikacja 08.09.2016 00:00

– Katecheta nie może twierdzić, że udziela się tylko w szkole, bo tam mu płacą, a parafia go nie interesuje – mówił bp Wojciech Osial.

	Katecheci zapraszają do udziału w nawiedzeniu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Katecheci zapraszają do udziału w nawiedzeniu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Marcin Kowalik /Foto Gość

Doroczne spotkanie nauczycieli religii w diecezji łowickiej zdominowały sprawy związane z nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu omawiano również sposoby formacji katechetów, podręczniki do nauczania religii oraz zmiany w przepisach oświatowych.

Nie kopia, a ikona

Łowickie seminarium jest od lat miejscem odprawy katechetycznej. Tuż przed pierwszym dzwonkiem szkolnym z nauczycielami religii i proboszczami spotykają się biskupi łowiccy oraz księża pracujący w Wydziale Nauki Katolickiej kurii łowickiej. Katecheci mają obowiązek uczestniczyć w odprawie. Dla ułatwienia mają do wyboru dwa terminy.

30 i 31 sierpnia spotkania przebiegały według tego samego programu. Najpierw nabożeństwo w kaplicy seminaryjnej z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, potem zasadnicza część odprawy w auli. Prowadzącym był ks. Wiesław Wronka, wikariusz generalny diecezji łowickiej i dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej. Zebrani w auli wysłuchali wykładu ks. Grzegorza Cieślaka, prefekta WSD w Łowiczu. Wykładowca mówił o aspektach duszpasterskich nawiedzenia. Zwrócił uwagę, że katecheci powinni znać treść dokumentów Magisterium Kościoła dotyczących Maryi. Jednym z nich jest adhortacja „Marialis cultus” papieża Pawła VI, która zawiera zasady odnowy kultu maryjnego o znaczeniu teologicznym, duszpasterskim i ascetycznym. Pierwszego dnia odprawy wywiązała się ciekawa dyskusja. Ks. Roman Batorski zwrócił uwagę, żeby nie używać zwrotu „nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej”. Argumentował, że w ikonografii nie ma pojęcia „kopia”. Każdy wizerunek, który jest poświęcony, ma wartość samą w sobie. Tak jest w przypadku nawiedzenia, ponieważ ikona Matki Bożej została poświęcona i przeznaczona dla kultu.

Zadania katechetów

Biskup Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej, skupił się na zadaniach katechetów przed nawiedzeniem, w jego czasie i po nawiedzeniu. – Mamy relacje z innych diecezji, że podczas peregrynacji jest wielkie ożywienie wśród ludzi. Wzrasta liczba osób, które przychodzą wtedy do kościoła. Jest to wielka szansa, której nie wolno nam zmarnować. Jeśli ktoś traktuje pracę katechety jako pracę zawodową, to – obym się mylił – zaangażuje się w niewielkim stopniu – mówił biskup. Podkreślił wagę współpracy katechetów z proboszczami.

Biskup Wojciech podziękował również współpracownikom za 15 lat swojej pracy w Wydziale Nauki Katechetycznej i na stanowisku konsultanta ds. katechezy w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Skierniewicach. Jego miejsce zajął ks. Kamil Goc.

Gotowy jest już kalendarz spotkań formacji pedagogiczno-dydaktycznej dla nauczycieli religii na nadchodzący rok szkolny. Ks. Goc opracował go na podstawie sugestii katechetów. Zaplanowane są konferencje z lekcjami otwartymi i warsztaty metodyczne, m.in. o roli form teatralnych w wychowaniu do wiary. Na zakończenie odprawy przesłanie do katechetów skierował ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba. Podkreślił jeszcze raz, że praca nauczyciela religii nie ogranicza się tylko do szkoły. – Pamiętajcie, że katecheza nie jest czymś odseparowanym. To nie jest poletko dla siebie. To jest rzeczywistość Kościoła wpisana w parafię – mówił biskup. Ustalono, że 24 września odbędzie się XVII Pielgrzymka Diecezjalna Katechetów i Nauczycieli. Do przejścia będzie trasa ze Skierniewic do Puszczy Mariańskiej, gdzie o. Stanisław Papczyński powołał do życia pierwszy polski zakon męski – Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pielgrzymka wpisuje się w dziękczynienie za dar kanonizacji o. Papczyńskiego, który został ogłoszony świętym w czerwcu przez papieża Franciszka.