Koronkowa modlitwa na skrzyżowaniach

Agnieszka Napiórkowska Agnieszka Napiórkowska

publikacja 29.09.2016 09:00

Wierni z diecezji włączyli się w ogólnoświatową akcję Iskra Bożego Miłosierdzia polegającą na wspólnym odmawianiu Koronki do Bożego Miłosierdzia w miejscach publicznych.

Od kilku lat w Skierniewicach 28 września wierni gromadzą się, by wspólnie na skrzyżowaniu odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia Od kilku lat w Skierniewicach 28 września wierni gromadzą się, by wspólnie na skrzyżowaniu odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia
Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

W kilku miastach diecezji łowickiej na skrzyżowaniach, placach, rynkach modlono się koronką do Bożego Miłosierdzia. Biorący w niej udział wierni m.in. z Łowicza, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Żyrardowa gromadzili się na rynkach, skrzyżowaniach, placach by wspólnie wypraszać Boże miłosierdzie dla siebie, swojego miasta, kraju i świata. Akcję, zapoczątkował łódzki zespół "Iskra Bożego Miłosierdzia". Do modlitewnego kręgu włączyły się również inne państwa: USA, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Haiti i Meksyk.

Data akcji jest nieprzypadkowa, 28 września przypada rocznica beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki, duchowego opiekuna i spowiednika św. siostry Faustyny, której Pan Jezus podyktował modlitwę koronką. "Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. (…) „Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu" – mówił Faustynie Jezus.

W Łowiczu Koronkę odmawiano na nowym Rynku. Tam miłosierdzia Bożego dla świata przywoływali wierni z parafii św. Ducha. Modlitwie przewodniczył ks. Mariusz Szmajdziński. W Rawie Mazowieckiej modlono się w kilku miejscach. Również tam razem z wiernymi modlili się duszpasterze, księża z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Koronkę odmawiano także w kilku miejscach w Międzyborowie. W Skierniewicach na jednym ze skrzyżowań na Widoku Bożego miłosierdzia przywoływało kilkanaście osób.

Bozego Miłosierdzia przyzywano także w kilku miejscach w Rawie Mazowieckiej   Bozego Miłosierdzia przyzywano także w kilku miejscach w Rawie Mazowieckiej
Archiwum parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Maz.
– Przychodzę tu już od kilku lat by na jednym ze skrzyżowań przyzywać Bożego miłosierdzia. Zdaję sobie sprawę, że mimo iż iskra Bożego Miłosierdzia wyszła z naszego kraju mało osób wie jaka to łaska. Aby zamanifestować swoją wiarę ale i by zachęcić innych do zanurzania się w morzu miłosierdzia stoję tu na skrzyżowaniu i wołam : Dla Jego Bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego – wyznaje Dorota Curyła.

– To jest jeden z tych dni w czasie którego wychodzimy na ulicę i pokazujemy innym, że nie wstydzimy się wiary. Modląc się zaświadczamy, że wiara czyni cuda i że nie ma życia bez Jezusa. Modląc się przepraszamy za grzechy popełnione przez nas ale i przez całą ludzkość – dodaje Danuta Krawczyk.  

Po raz pierwszy w akcji „Iskra Bożego Miłosierdzia” uczestniczyła Wanda Klepczarek. – Nie ukrywam że wcześniej wiedziałam o tym przedsięwzięciu, ale jakoś się ociągałam. Dziś idąc zastanawiałam się czy będzie choć kilka osób. Na miejscu okazało się, że jest nas spora gromadka. W roku, w którym przeżywamy Jubileusz Miłosierdzia trzeba o nim mówić wszędzie. W domu, w rodzinie, wśród znajomych i na ulicy. Nawet gdy inni pukają się w głowę. Dziś to mocno zrozumiałam. Poczułam. Za rok też tu będę – zapewnia pani Wanda