Uznanie dla „Ignaca”

Marcin Kowalik

|

Gość Łowicki 11/2017

publikacja 16.03.2017 00:00

– Wydawało się, że mamy niepodległą ojczyznę. Okazało się, że to było nieporozumienie. Oczy się nam otwarły, gdy ten budynek był wypełniany nikim innym, tylko Polakami – mówił ks. Stefan Wysocki.

▲	Ksiądz Stefan  w otoczeniu harcerzy. ▲ Ksiądz Stefan w otoczeniu harcerzy.
Marcin Kowalik /Foto Gość

Po latach może opowiadać o tych wydarzeniach swobodnie. Zaraz po wyzwoleniu Łowicza z okupacji niemieckiej zaczęły się represje wobec członków ruchu oporu. Nowa komunistyczna władza wprowadzała „porządki”. Do więzienia NKWD i SB przy ul. Kurkowej trafił Zbigniew Feret ps. „Cyfra”. Miał być wywieziony w głąb ZSRR. Koledzy z Szarych Szeregów przyszli mu z pomocą. 8 marca 1945 r. przeprowadzili brawurową akcję uwolnienia go z więzienia. Oswobodzili także prawie 80 innych osób. Nie padł ani jeden wystrzał, nikt nie ucierpiał. Z grupy 11 biorących udział w akcji żyje tylko ks. Wysocki. Miał wtedy 17 lat. Nosił pseudonim „Ignac”. Po wojnie wstąpił do seminarium.

W rocznicę wydarzenia władze miasta zawsze organizują uroczystość przed budynkiem dawnego więzienia. Burmistrz Krzysztof Jan Kaliński, historyk z wykształcenia, doskonale wie, jak ważna jest pamięć o takich sprawach. – Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby przypomnieć piękny, szlachetny i bohaterski fragment historii naszego miasta – mówił do zebranych, w tym licznej grupy harcerzy.

Tę żywą lekcję historii obserwowali uczniowie łowickich szkół. Przyszły nawet przedszkolaki. Chyba żadna uroczystość miejska nie gromadzi tylu pocztów sztandarowych. Grała orkiestra. Byli też ks. Wysocki i członkowie rodzin nieżyjących uczestników akcji. Na uroczystość przybył również ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba. Wyraził uznanie dla bohaterskiej jedenastki. – Oddajemy im cześć, a czynimy to, zwracając się do ks. prał. Wysockiego, widząc w nim symbol pozostałych. Myślę, że łączy nas miłość do ojczyzny. To nie jest pusty slogan. To nie są słowa, których należy się wstydzić – mówił biskup.