Fatima w Rawie, Mąkolicach, Rzeczycy...

Agnieszka Napiórkowska Agnieszka Napiórkowska

publikacja 14.05.2017 12:22

W 100. rocznicę objawień w większości parafii w diecezji zostały odprawione uroczyste Msze św. i nabożeństwa różańcowe ze świecami.

W parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w nabożeństwie fatimskim w relikwiach uczestniczyli św. Hiacynta i św. Franciszek W parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w nabożeństwie fatimskim w relikwiach uczestniczyli św. Hiacynta i św. Franciszek
Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

W diecezji łowickiej jest kilka miejsc, w których orędzie fatimskie są szczególnie wspominane, a Matka Boża objawiająca się pastuszkom bliska.

Tak jest choćby w sanktuarium MB Fatimskiej w Mąkolicach, gdzie 100. rocznica zbiegła się z odpustem parafialnym. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Grzegorz Cieślak, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu.

Podczas homilii kapłan przypomniał treść orędzie, jakie Matka Boża wypowiedziała w Fatimie. Kapłan zachęcał do modlitwy, zaufania i pokuty. W dniu odpustu wierni uczestniczyli także w nabożeństwie majowym i procesji z figurą. Proboszcz parafii ks. Krzysztof Przybysz ma nadzieję, że jeszcze w tym roku w parafii powstanie fatimskie dziecięce koło różańcowe.

W rawskiej parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata modlitwom przewodniczył ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba. Przed Eucharystią ordynariusz diecezji poświęcił nowy jubileuszowy dzwon i boczny ołtarz Matki Bożej Fatimskiej, obok której przygotowano miejsce dla relikwii św. Hiacynty i Franciszka.

Warto wspomnieć, że rawska parafia - jako jedyna w diecezji - posiada relikwie świętych dzieci. W uroczystościach uczestniczyli kapłani z okolicznych parafii na czele z ks. dziekanem Bogumiłem Karpem, miejscowi włodarze, strażacy, grupa pastuszków i rzesza wiernych.

Przywołując 100. rocznicę objawień, bp Dziuba przyznał, że w tym szczególnym dniu rawska wspólnota może cieszyć się obecnością figury Matki Bożej Fatimskiej, która gościła już w wielu parafiach diecezji.

Zdaniem biskupa, wizyta figury MBF stała się zaczynem pięknym spotkań modlitewnych oraz wyzwoliła niespotykaną energię do pogłębiania wiary.

- Dzisiaj uroczyście dziękujemy za pośrednictwo Maryi Fatimskiej w uzyskanych łaskach, które symbolizują wota. Zapewne więcej jest tych łask, które nie są znaczone wotami. Tych łask serca, które radują nas, konkretnych ludzi. To maryjne przyjście tutaj przywołuje wydarzenia sprzed stu lat. Tego pamiętnego 13 maja 1917 roku. Wymownym jest, że pierwsze słowa, jakie Maryja wypowiedziała do dzieci brzmiały „Nie bójcie się!”. Tak samo jak Jezus mówił do apostołów po zmartwychwstaniu, gdy przyszedł w Wieczerniku. Tak samo jak mówił do apostołów zalęknionych na morzu, kiedy wydawało się, że fale przewrócą łódź. „Nie bójcie się, to Ja Jestem”. To sama powiedziała Maryja i dodała: „Ja wam nigdy nie wyrządzę krzywdy”. Tak zaczyna się orędzie fatimskie - mówił bp Dziuba.

Kaznodzieja przyznał, że maryjne wołanie jest proste, zachęcające do pokuty, nawrócenia i przebaczenia.

- Wołanie Maryi skierowane jest do wszystkich, nie tylko do Rosji, o której mówiła Maryja. Rosja może być tutaj w swej ideologii i złu. Rosja może być w naszym sercu - mówił. Ordynariusz wyraził także radość z obecności relikwii pastuszków, których prostota jest urzekająca, wręcz onieśmielająca.

Po Mszy świętej wierni uczestniczyli nabożeństwie różańcowym ze świecami, którego rozważania przygotowały siostry Misjonarki Krwi Chrystusa. Uroczystość zakończyła procesja z figurą Pani Fatimskiej po ulicach parafii.

W innej rawskiej parafii - oo. pasjonistów - po wieczornej Eucharystii wyruszyła procesja z figurą MB Fatimskiej i dużym kolorowym różańcem niesionym przez dzieci w stronę Zamku Książąt Mazowieckich. Stroje dzieci były: białe, niebieskie, żółte, zielone, czerwone - takie jak kule na różańcu.

W modlitwie poza rzeszą wiernych wzięło udział 100 wybranych rodzin, nawiązując w ten sposób do 100. rocznicy objawień. Nawiązaniem była także obecność trójki dzieci w strojach pastuszków.

Uroczysty charakter miało także nabożeństwo odprawione w parafii św. Jakuba w Skierniewicach, gdzie od lat nabożeństwa fatimskie rozpoczyna i kończy bp Józef Zawitkowski.

Wzruszenie towarzyszyło także wiernym z rzeczyckiej parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Tam w klimat modlitwy wprowadził wiernych ks. Henryk Linarcik, proboszcz, który przypomniał orędzie Fatimy wzywające do nawrócenia i przemiany życia, które jest wciąż aktualne.

- Jako chrześcijanie XXI wieku powołani jesteśmy przez Boga do tego, byśmy Dobrą Nowinę o Jego bezgranicznej miłości do każdego człowieka nieśli na cały świat. Powołani jesteśmy do tego, by wzywać do nawrócenia tych, którzy na drogach swojego życia pogubili się. Czasem mamy dosłownie wzywać do nawrócenia, ale częściej trzeba pokazywać własnym życiem, że tylko Bóg może zaspokoić najgłębsze pragnienia człowieka. Wszyscy jesteśmy dziś spadkobiercami trójki fatimskich dzieci - św. Hiacynty, św. Franciszka i Łucji. I na nas spoczywa dziś obowiązek modlitwy za grzeszników i wzywanie do nawrócenia - mówił ks. Linarcik.

Ze względu na okrągłą rocznicę w parafii została zorganizowana pielgrzymka do Fatimy, którą zaplanowano na przełom czerwca i lipca.