Matczyne Serce wszystko rozumie

Marcin Kowalik Marcin Kowalik

publikacja 21.05.2017 15:00

Pani Jasnogórska dotarła do Leśmierza. Wierni parafii pw. Opieki św. Józefa pragną od Maryi uczyć się dobrego życia. Zgotowali Jej powitanie godne Matki Boga. Przystroili parafię i świątynię. Przeszli też duchową odnowę.

Tłum wiernych witał obraz Matki Bożej Częstochowskiej w Leśmierzu Tłum wiernych witał obraz Matki Bożej Częstochowskiej w Leśmierzu
Włodzimierz Rzeźnicki

Dawno w Leśmierzu nie widziano takiego tłumu. 20 maja na powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z parafialnego kościoła wyszła liczna procesja. Na czele szły poczty sztandarowe szkoły i strażaków oraz chorągwie. W rękach dzieci i młodzieży powiewały chorągiewki w biało-niebieskich barwach maryjnych. W orszaku szła i grała kapela ludowa „Leśmierzanie”.

Uroczystości przewodniczył bp Józef Zawitkowski. Razem z ks. Pawłem Pełką, proboszczem leśmierskiej wspólnoty, ucałował ramy obrazu na znak czci i szacunku. Następnie procesja ruszyła do świątyni. Ikonę niosły na początku nauczycielki, potem ojcowie, matki, młodzież i strażacy. Orszak szedł przez tereny dawnej cukrowni. Jej założyciel postawił również kościół, który przez już prawie 120 lat służy kolejnym pokoleniom mieszkańców.

Wejście do świątyni usypane było kwiatami. - Maryjo, Pani Jasnogórska! Przez Ciebie zapraszamy Twojego Syna do naszego życia. Przez Ciebie mówimy do Chrystusa: „Bądź z nami w każdy czas”. Aby wzruszyć Twe matczyne Serce, przystroiliśmy dla Ciebie całą naszą parafię, przystroiliśmy też świątynię. Przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwy, rekolekcje, misje, spowiedź - mówił ks. Pełka, witając Maryję w kościele. Zawierzył Jej wszystkie cierpienia, troski i niedoskonałości ludzkie, prosząc o wstawiennictwo u Jej Syna Jezusa Chrystusa.

Matkę Bożą witali również przedstawiciele rodzin, młodzieży i dzieci. Wiernych było tak dużo, że połowa z nich musiała stać poza murami kościoła. Jedną z intencji Eucharystii, której głównym celebransem był biskup Zawitkowski, było dziękczynienie za 55 lat jego kapłaństwa. Akurat 20 maja przypadła rocznica święceń prezbiteratu biskupa.

Po nocnym czuwaniu modlitewnym z Pasterką Maryjną wierni gromadzili się na niedzielnych Mszach św., gdzie przy ołtarzu oddawali cześć Maryi. Po południu ikona zostanie przewieziona do parafii w Tumie.