Drobiazgowa i... kosztowna

ksbk, na

dodane 28.07.2017 08:07

Trwa renowacja świątyni parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej. Większość robót odbywa się na miejscu. Ale podczas kompleksowej renowacji prowadzone są prace przy zabytkach ruchomych, m.in. ołtarzach, obrazach, ambonie, którymi zajęła się krakowska pracownia.

Ks. Bogumił Karp wraz z ks. Jakubem Świerczyńskim udał się do pracowni konserwatorskiej, by zoczaczyć, jak postępują prace przy ruchomych zabytkach parafialnych Ks. Bogumił Karp wraz z ks. Jakubem Świerczyńskim udał się do pracowni konserwatorskiej, by zoczaczyć, jak postępują prace przy ruchomych zabytkach parafialnych
Archiwum parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Maz.

Ks. Bogumił Karp, proboszcz parafii, wraz z ks. wikariuszem i inspektorami, klerykiem oraz szefem ministrantów, udał się do Krakowa, do pracowni firmy AC Konserwacja, która przeprowadza prace renowacyjne. Chcieli obejrzeć efekty dotychczasowych prac, które mają  przywrócić pierwotny blask zabytkom. Trzeba wspomnieć, że prowadzone zabiegi wymagają dużo cierpliwości i dokładności, ponieważ niektóre elementy były przemalowywane nawet 7-krotnie. Założeniem renowacji jest, by przywrócić im pierwotny wygląd. Stąd poprzez specjalne zabiegi technologiczne są usuwane kolejne warstwy malarskie po to, aby dotrzeć do warstwy pierwotnej. Podczas konserwacji wymieniane lub naprawiane są także zdegradowane fragmenty stolarki. Dotychczasowe działania konserwatorskie na wszystkich zrobiły ogromne wrażenie.

Warto wspomnieć, że koszt remontu to duże obciążenie dla parafii. Po dużych staraniach udało się uzyskać dofinansowanie, ale nie pokrywa ono całości prac. W lipcu parafia musi opłacić kolejne faktury na ok. 2,5 mln zł. Trwa akcja „Wolontariusze remontu”, zachęcająca do wsparcia konserwacji przez osoby także spoza parafii.

Celem renowacji jest przywrócenie pierwotnego wyglądu zabytkom   Celem renowacji jest przywrócenie pierwotnego wyglądu zabytkom
Archiwum parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Maz.